suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ehkäisevä päihdetyö

  • Palvelu
  • 12 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Päihdetyöllä tuetaan päihteettömyyttä.

Tavoitteena on vähentää ja poistaa päihteisiin liittyviä hyvinvointia ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä.

Päihdetyöhön kuuluu ohjausta ja neuvontaa sekä sosiaalihuollon palvelukokonaisuus, jolla voidaan tukea asiakasta päihteettömyyteen.

Riippuvuudet voivat olla henkistä tai ruumiillista ja siitä eroon pääseminen on vaikeaa.

Päihteiden lisäksi ...

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Ehkäisevän päihdetyön tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää alkoholin, huumeiden, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä muiden päihtymiseen käytettävien aineiden käyttöä ja haittoja, joita niiden käyttö aiheuttaa käyttäjälle ja tämän läheisille. Ehkäisevä päihdetyö koskee myös rahapelaamista. Tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Ehkäisevää päihdetyötä on esimerkiksi päihteiden käytön ja rahapelaamisen varhainen puheeksiotto, ongelmakäytön tunnistaminen ja tuen pariin ohjaaminen.

Hyvinvointialueet, kunnat, yhdistykset, yritykset, poliisi ja muut valtion viranomaiset tekevät ehkäisevää päihdetyötä yhteistyönä.

Palvelun toteuttaa

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päivitetty: 20.10.2022