suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote)

Ehkäisevä päihdetyö

 • Palvelu
 • 9 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä. Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää kuntalaisten terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu alkoholiin, huumausaineisiin, tupakkaan ja muihin päihtymiseen käytettyihin aineisiin sekä rahapeliriippuvuuteen ja muihin toiminnallisiin riippuvuuksiin.

Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla:

 • ​Päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin
 • Päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin
 • Päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, tarjontaan ja haittoihin.

Toiminta ehkäisevässä päihdetyössä:

Ehkäisevää päihdetyötä tekevät viranomaiset, järjestöt, yritykset ja yhteisöt. Työtä tehdään osana kunnan sosia​ali- ja terveyspalveluja, kouluissa, nuorisotoiminnassa ja muussa vapaa-ajantoiminnassa. Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan moniammatillisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Ehkäisevän päihdetyön painopistealueet Eksotessa ovat:

 • ​​Pakka - toimintamallin mukainen ehkäisevän päihdetyön kehittäminen
 • Alaikäisten päihdekokeilujen väheneminen ja päihteidenkäytön aloitusiän myöhästyminen
 • Aikuisten tupakoinnin väheneminen
 • Työikäisten ja ikäihmisten päihteettömyyden tukeminen ja päihdehaittojen vähentäminen
 • ​Päihderiskeistä tiedottaminen ja päihteidenkäyttöön liittyviin asenteisiin vaikuttaminen

Toimi näin

Lisätietoa: https://www.eksote.fi/terveyspalvelut/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen-hyte/ehkaiseva-paihdetyo/Sivut/default.aspx

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Ehkäisevän päihdetyön tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää alkoholin, huumeiden, tupakan ja lääkeaineiden käytön haittoja. Samalla kohennetaan asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Ehkäisevää päihdetyötä on myös esimerkiksi rahapeliriippuvuutta ja muita riippuvuuksia koskeva neuvonta.

Kunnat, yhdistykset, yritykset, poliisi ja muut valtion viranomaiset tekevät ehkäisevää päihdetyötä yhteistyönä.

Ehkäisevässä päihdetyössä kiinnitetään huomiota myös muille kuin päihteiden käyttäjille aiheutuviin haittoihin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEtelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote)
Palvelusta vastaaEtelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote)
Alue Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote)
Päivitetty: 2.11.2021