suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rikosseuraamuslaitos

Ehdonalaisen vapauden valvonta

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Ehdonalainen vapauttaminen tarkoittaa ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitun vangin päästämistä suorittamaan loppuosa rangaistuksesta vapaudessa. Rangaistuksesta suoritetaan vankilassa määräosa ja loppuosa vapaudessa joko valvonnassa tai ilman valvontaa. Muista yhdyskuntaseuraamuksista poiketen ehdonalaisen vapauden valvonta ei ole tuomioistuimen erikseen tuomitsema rangaistus.

Vapaudessa suoritettavat yhdyskuntaseuraamukset ovat merkittävä osa rangaistusten täytäntöönpanojärjestelmää. Yhdyskuntaseuraamuksia ovat

• yhdyskuntapalvelu

• nuorisorangaistus

• ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta eli ehdolliseen rangaistukseen tuomittujen nuorten rikoksentekijöiden valvonta

• ehdonalaisen vapauden valvonta

• valvontarangaistus.

Ehdonalaisesti vapautettava vanki määrätään valvontaan, jos

• vankeudesta suorittamatta jäävä osa on pidempi kuin yksi vuosi,

• rikos on tehty kahtakymmentäyhtä vuotta nuorempana tai

• hän sitä itse pyytää tai

• vanki vapautuu valvotun koevapauden kautta ja on sitoutunut seksuaalirikosten uusimisen ehkäisemiseen tarkoitettuun lääkehoitoon.

Valvonnan järjestämisestä ja toteuttamisesta vastaa Rikosseuraamuslaitos. Valvojana toimii Rikosseuraamuslaitoksen virkamies yhdyskuntaseuraamustoimistossa. Hänen avukseen voidaan määrätä yksityishenkilö (apuvalvoja), jolla on tehtävään soveltuvaa koulutusta ja työkokemusta.

Valvonnan tavoitteena on ennaltaehkäistä uusintarikollisuutta lisäämällä vapautetun valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan. Tätä varten hänen kanssaan laaditaan yksilöllinen rangaistusajan suunnitelma, jonka tavoitteena on sosiaalisen selviytymisen tukeminen. Rangaistusajan suunnitelma sovitetaan yhteen vankilassa laaditun suunnitelman ja muualla, esimerkiksi sosiaalitoimessa laaditun suunnitelman kanssa. Rangaistusajan suunnitelman laatiminen aloitetaan hyvissä ajoin ennen vapauttamista niin, että se voidaan ottaa käyttöön valvonnan alkaessa.

Valvonta kestää koeajan, joka on pisimmillään kolme vuotta. Perustellusta syystä valvoja voi esittää valvonnan lakkauttamista jo aiemmin.

Rikosseuraamuslaitos maksaa valvontatapaamisiin liittyvät valvottavan kohtuulliset matkakustannukset. Niiden määrän perusteena pidetään julkisen liikenteen käyttämisestä aiheutuvia kustannuksia.

Kenelle ja millä ehdoin

Ehdonalaisesti vapautettava vanki määrätään valvontaan, jos vanki pyytää sitä itse, vanki vapautuu valvotun koevapauden kautta, rikos on tehty alle 21-vuotiaana tai vankeudesta suorittamatta jäävä osa on pidempi kuin yksi vuosi.

Pääsääntöisesti ehdonalaiseen vapauteen päästetään vangin suoritettua tuomiosta 2/3-osaa. Ensikertalainen vapautetaan ehdonalaiseen vapauteen suoritettuaan 1/2 tuomiosta. Joidenkin vankiryhmien (esim. nuoret ja elinkautiset) osalta sovelletaan edm. poikkeavia määräaikoja, katso rikoslaki 2c-luku.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta 12 luku

VNA yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta 10 luku

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRikosseuraamuslaitos
Palvelusta vastaaRikosseuraamuslaitos
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Rikosseuraamuslaitos
Päivitetty: 22.8.2019