suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Edunvalvojan määräämiseen liittyvät palvelut

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Edunvalvoja voidaan määrätä täysi-ikäiselle, joka ei heikentyneen terveydentilan tai muun syyn vuoksi kykene huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista. Edunvalvoja määrätään kuitenkin vain, jos asiat eivät tule asianmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin. Edunvalvoja voidaan määrätä myös yksittäisen asian hoitamista varten.

Maistraatti selvittää edunvalvonnan tarvetta henkilön oman hakemuksen tai toisen henkilön tekemän ilmoituksen perusteella.

Edunvalvojaksi voidaan määrätä yksityishenkilö tai yleinen edunvalvoja. Yleinen edunvalvoja työskentelee yleensä edunvalvontatoimistossa.

Edunvalvojaksi määrättävän yksityishenkilön tulee olla tehtävään sopiva ja antaa siihen suostumuksensa. Yksityinen edunvalvoja voidaan vapauttaa tehtävästään, jos hän sitä pyytää tai jos hän osoittautuu siihen sopimattomaksi.

Edunvalvojalla on oikeus saada korvaus kuluistaan ja kohtuullinen palkkio. Edunvalvoja on salassapitovelvollinen.

Edunvalvojan tehtävää tai määräyksen voimassaoloaikaa voidaan tarvittaessa muuttaa. Edunvalvojan tehtävä määrätään lakkaamaan, jos päämies ei ole enää edunvalvonnan tarpeessa.

Jos edunvalvoja ei esteellisyyden, sairauden tai poissaolon vuoksi voi hoitaa tehtäväänsä, hänelle voidaan määrätä sijainen. Edunvalvoja on esteellinen esimerkiksi silloin kun hän tai hänen läheisensä on päämiehen vastapuolena asiassa, jota edunvalvojan tulisi hoitaa.

Jos edunvalvojan määrääminen ei yksin riitä päämiehen asioiden hoitamiseen, hänen toimintakelpoisuuttaan voidaan rajoittaa. Myös toimintakelpoisuuden rajoitusta tai sen voimassaoloaikaa voidaan tarvittaessa muuttaa. Toimintakelpoisuuden rajoitus poistetaan, jos se on tarpeeton.

Kenelle ja millä ehdoin

Edunvalvojan määräämiseen liittyvien palvelujen käytölle ei ole erityisiä edellytyksiä. Kuka tahansa voi esimerkiksi tehdä ilmoituksen edunvalvonnan tarpeesta.

Palvelu on maksullinen.

Edunvalvojan määräämiseen liittyvät palvelut ovat yleensä maksullisia.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 5.5.2020