suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hollolan kunta

Betoni- ja tiilijäte

  • Palvelu
  • Hollola
  • Julkinen palvelu

Maarakentamiskohteella tarkoitetaan väyliä, kenttiä, valleja ja näiden rakennekerroksia sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteita. Hollolan ympäristönsuojelumääräysten mukaan pienimuotoisesta betoni- ja tiilijätteen hyödyntämisestä tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristövalvontaan. 

Toimi näin

 

Hyödyntämisestä on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristövalvontaan vähintään 30 päivää ennen toimenpidettä.

Ilmoitus toimitetaan kirjaamoon. Se voi olla vapaamuotoinen ja siinä tulee esittää:

Ilmoittajan nimi ja yhteystiedot

hyödyntämispaikka (sijaintikartta, osoite ja kiinteistörekisterinumero sekä asemapiirros tai vastaava josta selviää jätteen tarkka hyödyntämispaikka kiinteistöllä)

suunniteltu hyödyntämisajankohta

betoni- ja tiilijätteen määrä (tonneina)

betoni- ja tiilijätteen käyttötarkoitus (tienpohja, piha, kenttä, muu (mikä?))

rakennekuva tai -selostus

betonijätteen alkuperä (jätteen luovuttaja ja paikka)

tutkimustodistus jätteen soveltuvuudesta maarakentamiseen (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa, nk. MARA-asetus 843/2017)

tieto hyödyntämispaikan lähellä sijaitsevista talousvesikaivoista

kiinteistönomistajan/-omistajien kirjallinen suostumus betonijätteen hyödyntämiseen, mikäli ilmoittaja ei ole kiinteistön omistaja tai ilmoitus koskee useiden eri omistajien kiinteistöjä

 

Ympäristövalvonta arvioi ilmoituksen perusteella voiko hankkeen toteuttaa ympäristönsuojelumääräysten mukaisena pienimuotoisena hyödyntämisenä, vai kuuluuko se MARA-asetuksen (843/2017) soveltamisalaan tai tarvitseeko se ympäristöluvan. Pohjavesialueella betonimurskeen hyödyntämiseen tarvitaan aina ympäristölupa. Betonijätteen pienimuotoisessa hyödyntämisessä sovelletaan MARA-asetuksessa annettuja edellytyksiä soveltuvin osin (esimerkiksi kerrospaksuudet, haitta-ainepitoisuudet jne.)

Kenelle ja millä ehdoin

Sijoittamisesta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista. Ympäristönsuojelumääräyksissä annetut edellytykset betonimurskeen pienimuotoiselle hyödyntämiselle ovat:

materiaali ei sisällä ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita, eikä aiheuta muutakaan haittaa tai vaaraa ympäristölle

materiaali ei sisällä betoniterästä (betonijäte)

materiaali on murskattu tai pulveroitu käyttötarkoitukseen sopivaksi

sijoituspaikka ei ole pohjavesialueella ja etäisyys kaivoon on vähintään 30 metriä

jätettä sisältävä rakennekerros peitetään tai päällystetään puhtaalla maa-aineksella

jätteen sijoittamiselle on kiinteistön omistajan ja haltijan hyväksyntä

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Hollolan kunta

Palvelusta vastaa

Hollolan kunta
Tekstistä vastaa: Hollolan kunta
Päivitetty: 16.8.2023