suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus kaupunkien vesien hallintaan ja haitallisten aineiden vähentämiseen (viemäriylivuodot)

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Etelä-Savon ELY-keskukselta voi hakea avustusta viemäriylivuotojen hallintaan 18.10. - 30.11.2021 välisenä aikana. Haku kuuluu vesiensuojelun tehostamisohjelman teeman Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen painopistealueeseen viemäriylivuodot. Avustuksen tavoitteena on vesistöön päätyvien haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen viemäriylivuotoja minimoimalla.

Avustusta voidaan myöntää muun muassa viemäriylivuotojen ennaltaehkäisyyn ja ympäristövahinkojen minimointiin tähtäävän yhteistyön lisäämiseen sekä hankkeisiin, joissa kehitetään ja pilotoidaan uutta teknologiaa ylivuotojen kartoituksessa, raportoinnissa, ehkäisyssä ja minimoinnissa.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myönnetään ympäristöministeriön osoittaman määrärahan puitteissa. Valtakunnallinen avustushaku toteutetaan Etelä-Savon ELY-keskuksessa. Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Tarkemmat tiedot avustushausta löytyvät hakua koskevasta hakumenettelyohjeesta.

Hakemuksia toivotaan erityisesti seuraavista aihepiireistä:

 • Viemäriylivuotojen ennaltaehkäisyyn ja ympäristövahinkojen minimointiin tähtäävän yhteistyön lisääminen erityisesti kuntaorganisaatiossa (alueiden käytön suunnittelu, kaavoitus, ympäristön- ja terveydensuojelu, vesihuoltolaitos, kuntapäättäjät
 • Erillisviemäröinnin rakenteellisten sisäänvuotokohtien kartoituksien ja sisäänvuotojen hallintamenettelyjen kehittäminen
 • Uudet viemäröinnin kuntoselvitysmenetelmät ja niiden kehittäminen
 • Kaukovalvonnan kehittäminen ylivuodoille (pitää sisällään näkymättömien ylivuotojen paikallistamisen, riski esim. pohjavesialueilla)
 • Uusien menetelmien ja organisaatioiden välisten yhteistyömuotojen kehittäminen ylivuotopaikkojen kartoituksessa ja niiden sijaintien määrittelyssä suhteessa ympäristöön
 1. Herkät alueet (uimarannat, vedenottamot, kaupunkipurot, pohjavesialueet)
 2. Herkkien alueiden ylivuotojen hallintamenettelyt
 • Riskien hallinta pumppaamoiden toimintavarmuuden osalta
 1. Hyvien käytäntöjen soveltava käyttöönotto

Katso tarkemmat tiedot avustuksesta ja sen hakemisesta hakumenettelyohjeesta ja hakemuksen täyttöohjeesta.

Toimi näin

Hakuaika päättyy 30.11.2021. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä kirjallisesti klo 16.15 mennessä Etelä-Savon ELY-keskukseen. Hakemusten jättöajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Rahoitusta haetaan avustushakemuksella, ja siihen tulee liittää tarkempi hankesuunnitelma, jonka pituus on enintään 15 sivua.

Haettavan avustuksen hakulomake täytetään, allekirjoitetaan, tallennetaan ja lähetetään ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä, valitaan virastoksi Etelä-Savon ELY, asiaksi kirjoitetaan ”Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen”.

Hakemuksen voi lähettää Etelä-Savon ELY-keskukselle myös sähköpostilla tai postitse.

Katso tarkemmat tiedot avustuksesta ja sen hakemisesta hakumenettelyohjeesta ja hakemuksen täyttöohjeesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille ja näiden omistamille yhtiöille ja muille kuntaomisteisille toimijoille, yhdistyksille, yrityksille sekä muille yhteisöille lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus kaupunkien vesien hallintaa ja niiden haitallisten aineiden vähentämistä koskeviin hankkeisiin vuosina 2020–2025 myönnettävästä valtionavustuksesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEtelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotEtelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 19.10.2021