suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus kalatalouden yritysten väliaikaiseen tukemiseen (COVID-19)

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Lapin, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kalatalousviranomaiset myöntävät hakemuksesta avustuksia kalatalouden yritysten väliaikaisen tuen koronavirusepidemian aiheuttamien talousvaikeuksien helpottamiseksi. Tuki myönnetään valtioneuvoston asetuksen 369/2020 nojalla.

Avustusta voivat hakea kalatalousalan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronavirusepidemian vuoksi 31.12.2019 jälkeen.

Toimi näin

Avustuksen hakeminen:

  1. Hae avustusta ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Asiointipalvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista.
  2. Mikäli sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, käytä tulostettavaa hakemuslomaketta. Lomakkeen voi tulostaa tai täyttää sähköisesti tallentamalla sen omalle tietokoneelle.
  3. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen mahdolliset vaadittavat liitteet. Puutteellinen hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn saattavat pitkittää asian käsittelyä.

Toimita hakemus:

  1. Toimita hakemus liitteineen joko sähköisellä asiointilomakkeella tai ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä sen ELY-keskuksen kirjaamoon, josta avustusta haetaan. Voit myös toimittaa hakemuksen postitse sen ELY-keskuksen kirjaamoon, josta avustusta haetaan.
  2. Mikäli ELY-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.
  3. Kun ELY-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta päätöksen. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle.

Selvitys avustuksen käytöstä:

Avustuksen käyttö tulee selvittää lomakkeella. Lisätietoa ja tarvittavat lomakkeet löydät KEHA-keskuksen verkkosivuilta: https://www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus/kalatalouden-kriisituen-maksatus/

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta voivat hakea kalatalousalan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronavirusepidemian vuoksi 31.12.2019 jälkeen.

Kalatalouden alkutuotannon yritykset:

Avustusta voidaan myöntää aikaisintaan 19.3.2020 alkaneelle, enintään kuuden kuukauden pituiselle ajanjaksolle. Avustuksen määrä on korkeintaan 70 % ELY-keskuksen arvioimasta välttämättömästä taloudellisesta sopeuttamistarpeesta. Avustus voi olla 2 000-120 000 €. Avustuksen määrän harkinnassa otetaan huomioon yrityksen saamat muut avustukset koronavirusepidemian vaikutusten hallintaan. Avustuksen tarkoituksena on yritystoiminnan jatkumisen turvaaminen epidemiasta johtuvien merkittävien markkina- ja tuotantohäiriöiden aikana.

Kalanjalostuksen sekä kalan vähittäis- ja tukkukaupan yritykset:

ELY-keskus laskee myönnettävän avustuksen seuraavalla kaavalla: Avustus= (0.3 * (vertailuajankohdan liikevaihto-tukikauden liikevaihto) /vertailuajankohdan liikevaihto) *(tukikauden muut kulut + tukikauden palkat)

Uudelle tukikaudelle avustusta voi pääsääntöisesti hakea vain kerran. Perustellusta syystä avustusta voi kuitenkin hakea uudestaan, mutta avustukset eivät yhteenlaskettuina voi ylittää 270 000 € ylärajaa. Avustus voi olla suuruudeltaan 2 000-270 000 €.

Avustusta voidaan myöntää Manner-Suomessa ryhmän I kaupallisille kalastajille ja Ahvenanmaalla päätoimisille kaupallisille kalastajille. Lisäksi avustusta voidaan myöntää koko maassa kalankasvatusta, kalan jalostusta sekä kalan tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittaville yrityksille. Tukea voidaan myöntää vain yrityksille, joilla on ollut edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ennen koronakriisin alkua.

Avustusjärjestelmä on väliaikainen ja se on voimassa 31.12.2021 asti. Hakemukset tulee jättää ELY-keskuksiin 30.11.2021 mennessä. Tukikelpoisia kustannuksia ovat välttämättömiin menoihin palkka-, ostopalvelu-, vuokra- ja kiinteistökulut, sekä muut vastaavat yritystoiminnan jatkumisen turvaavat välttämättömiksi arvioidut menot. Ne on tarvittaessa kilpailutettava noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016).

Avustus maksetaan yhdessä erässä ennakkona. Avustuksen maksamisesta vastaa KEHA-keskus.

Avustuksella ei voida tukea investointeja. Investointitoimenpiteitä voidaan rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 24.9.2021