suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus kalatalouden väliaikaiseen tukemiseen

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Lapin, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kalatalousviranomaiset myöntävät hakemuksesta avustuksia kalatalouden yritysten väliaikaisen tuen koronavirusepidemian aiheuttamien talousvaikeuksien helpottamiseksi. Tuki myönnetään valtioneuvoston asetuksen 70/2020 nojalla.

Avustusta voivat hakea kalatalousalan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronavirusepidemian vuoksi 31.12.2019 jälkeen. Avustusta voidaan myöntää aikaisintaan 19.3.2020 alkaneelle, enintään kuuden kuukauden pituiselle ajanjaksolle.

Toimi näin

Hae avustusta ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Sähköiseen asiointiin tarvitaan vahvan tunnistautumisen väline kuten pankkitunnukset, varmennekortti tai mobiilivarmenne. Kirjaudu asiointipalvelussa oikean yläreunan kautta "Kirjaudu" painikkeella suomi.fi palveluun, jossa tunnistautumisen jälkeen lomake avautuu suoraan täytettäväksi.

Mikäli sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, käytä tulostettavaa hakemuslomaketta. Lomakkeen voi tulostaa tai täyttää sähköisesti tallentamalla sen omalle tietokoneelle. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen mahdolliset vaadittavat liitteet. Puutteellinen hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn saattavat pitkittää asian käsittelyä.

Toimita hakemus liitteineen joko sähköisellä asiointilomakkeella tai ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä sen ELY-keskuksen kirjaamoon, josta avustusta haetaan. Voit myös toimittaa hakemuksen postitse sen ELY-keskuksen kirjaamoon, josta avustusta haetaan. Mikäli ELY-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.

Kun ELY-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta päätöksen. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle.

Avustuksen käyttö tulee selvittää lomakkeella. Lisätietoa ja tarvittavat lomakkeet löydät KEHA-keskuksen verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta voivat hakea kalatalousalan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronavirusepidemian vuoksi 31.12.2019 jälkeen. Avustusta voidaan myöntää aikaisintaan 19.3.2020 alkaneelle, enintään kuuden kuukauden pituiselle ajanjaksolle.

Avustuksen määrä voi olla korkeintaan 80 prosenttia ELY-keskuksen arvioimasta välttämättömästä taloudellisesta sopeuttamistarpeesta. Avustus voi olla suuruudeltaan 3 000 – 10 000 euroa. Avustuksen määrän harkinnassa otetaan huomioon yrityksen saamat muut avustukset koronavirusepidemian vaikutusten hallintaan. Avustus maksetaan yhdessä erässä ennakkona. Avustuksen tarkoituksena on yritystoiminnan jatkumisen turvaaminen epidemiasta johtuvien merkittävien markkina- ja tuotantohäiriöiden aikana. Avustuksen maksamisesta vastaa KEHA-keskus.

Avustusta voidaan myöntää Manner-Suomessa ryhmän I kaupallisille kalastajille ja Ahvenanmaalla päätoimisille kaupallisille kalastajille. Lisäksi avustusta voidaan myöntää koko maassa kalankasvatusta, kalan jalostusta sekä kalan tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittaville yrityksille. Tukea voidaan myöntää vain sellaisille yrityksille, joilla on ollut edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ennen koronakriisin alkua. Kyseessä on väliaikainen avustusjärjestelmä, josta voidaan myöntää avustuksia vuoden 2020 loppuun mennessä. Tukikelpoisia kustannuksia ovat välttämättömiin menoihin palkka-, ostopalvelu-, vuokra- ja kiinteistökulut, sekä muut vastaavat yritystoiminnan jatkumisen turvaavat välttämättömiksi arvioidut menot. Ne on tarvittaessa kilpailutettava noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016).

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 17.8.2020