suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus kalataloudellisiin kunnostushankkeisiin

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Harkinnanvaraista valtionavustusta voi saada:

kalataloudellisiin kunnostushankkeisiin, jotka edistävät kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantavat mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla vahvistetaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu alueellisissa kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa tai vesienhoidon toimenpideohjelmissa.

Avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin sekä hankkeen luvista perittäviin maksuihin, säädös- ja lupavelvoitteiden täyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Avustuksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 % kokonaiskustannuksista, mutta poikkeustapauksessa tukiosuus voi olla korkeampi (Valtioneuvoston asetus 714/2015). Kustannuksiin voidaan sisällyttää talkootyötä, jonka arvona pidetään 15 euroa tunnilta työntekijää kohden ja 30 euroa tunnilta moottorityökonetta kohden. Työstä on pidettävä tuntikirjanpitoa.

Avustuspäätösten hakuaika on yleensä loka-marraskuussa, mutta määrärahan puitteissa hakemuksia voidaan käsitellä myös hakuajan jälkeen. Laajoissa ja pitkäkestoisissa hankkeissa avustusta voi saada usealle vuodelle ja avustusta voi hakea myös vaiheittain.

Avustuspäätösten maksatukset käsittelee ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Avustukset haetaan maksuun päätöksen mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä erillisellä maksatushakemuslomakkeella.

Toimi näin

Toimi näin

Hae avustusta ensisijaisesti sähköisessä verkkoasioinnissa (Avustus vesien- ja merenhoidon sekä vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen).

Ellei sähköisen asioinnin käyttö ole mahdollista, niin käytä tulostettavaa hakemuslomaketta, sen voi tulostaa tai täyttää myös sähköisesti tallentamalla lomake omalle tietokoneelle. Liitä hakemukseen hankesuunnitelma, joka sisältää kustannusarvion, rahoitussuunnitelman ja toteuttamisaikataulun. Lähetä lomake ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä tai postitse ELY-keskuksen kirjaamoon.

Kalataloutta koskevat avustushakemukset tulee toimittaa seuraaville ELY-keskuksille:

• Lapin ELY-keskukseen tulee toimittaa Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.

• Pohjois-Savon ELY-keskukseen tulee toimittaa Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.

• Varsinais-Suomen ELY-keskukseen tulee toimittaa Kaakkois-Suomen, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.

Maksatuksen hakeminen

Avustukset haetaan maksuun päätöksen mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä. Lähetä maksatushakemuslomake ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä suoraan rahoituspäätöksen myöntäneen ELY-keskuksen kirjaamoon.

Yksityishenkilöille ja yrityksille/yhteisöille/toiminnanharjoittajille on erilliset sähköiset asiointilomakkeet. Voit valita asiointilomakkeen Asia > Virasto-kohdasta oikean ELY-keskuksen.

Voit lähettää hakemuksen myös postitse KEHA-keskuksen maksatusyksikön toimipaikkoihin. Niiden yhteystiedot löytyvät KEHA-keskuksen verkkosivulta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta voivat saada oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset sekä yksityiset henkilöt.

Hankkeen avustamisen yleisenä edellytyksenä on, että hankkeen kustannukset ovat kohtuulliset sillä saavutettaviin hyötyihin verrattuna ja avustuksen saaja kykenee luotettavasti valvomaan avustuksen käyttöä, vastaamaan hankkeen toteuttamisesta ja toteutuksen jälkeisistä velvoitteista sekä huolehtimaan hankkeella saatavan hyödyn säilymisestä.

Hankkeet on pyrittävä toteuttamaan yhteiskunnan kannalta edullisimmalla tavalla. Ne on tarvittaessa kilpailutettava noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Hankkeisiin liittyvästä työstä ei saa maksaa korkeampaa palkkaa kuin asianomaisessa yhteisössä tai yrityksessä vastaavasta työstä muuten maksettaisiin.

Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että avustuksen saajalla on tarvittavat vesilain sekä muun lainsäädännön mukaiset luvat ja oikeudet hankkeen toteuttamiseen. Lisäksi avustuksen saaja on sitoutunut huolehtimaan asianmukaisesti rakenteiden käytöstä ja kunnossapidosta sekä muista hankkeen valmistumisen jälkeisistä velvoitteista.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotPohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 28.10.2021