suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus kalataloudellisiin kunnostushankkeisiin

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Harkinnanvaraista valtionavustusta voi saada kalataloudellisiin kunnostushankkeisiin, jotka edistävät kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantavat mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla vahvistetaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu alueellisissa kalataloudellisissa ku ...

Toimi näin

Hae avustusta ensisijaisesti aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa (Aluehallinnon asiointipalvelu - Kalatalouspalvelut).

Jos sähköisen asioinnin käyttö ei ole mahdollista, käytä tulostettavaa hakemuslomaketta. Liitä hakemukseen hankesuunnitelma, joka sisältää kustannusarvion, rahoitussuunnitelman ja toteuttamisaikataulun. Lähetä lomake ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä tai postitse ELY-keskuksen kirjaamoon.

Kalataloutta koskevat avustushakemukset tulee toimittaa seuraaville ELY-keskuksille:

  • Lapin ELY-keskukseen tulee toimittaa Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.
  • Pohjois-Savon ELY-keskukseen tulee toimittaa Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.
  • Varsinais-Suomen ELY-keskukseen tulee toimittaa Kaakkois-Suomen, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.

Asiointipalvelussa avustusten hakemisessa käytetty Ympäristöön liittyvien valtionavustusten hakeminen -valtuusasia on poistunut käytöstä. Uusi valtuusasia on nimeltään Työllisyyden, ympäristön, elinkeinotoiminnan ja liikenteen valtionavustusten hakeminen. Käytöstä poistuvalla valtuudella aloitettuihin asiointeihin tarvitaan uusi valtuus.

Maksatuksen hakeminen

Hae avustusta maksuun päätöksen mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä. Lähetä maksatushakemuslomake ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä suoraan rahoituspäätöksen myöntäneen ELY-keskuksen kirjaamoon.

Yksityishenkilöille sekä yrityksille, yhdistyksille, toiminnanharjoittajille, kunnille ja viranomaisille

on erilliset sähköiset asiointilomakkeet. Valitse oikea ELY-keskus asiointilomakkeen Virasto-kohdasta.

Voit lähettää hakemuksen myös postitse KEHA-keskuksen maksatusyksikköön.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta voivat saada oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset sekä yksityiset henkilöt.

Hankkeen avustamisen yleisenä edellytyksenä on, että hankkeen kustannukset ovat kohtuulliset sillä saavutettaviin hyötyihin verrattuna ja avustuksen saaja kykenee luotettavasti valvomaan avustuksen käyttöä, vastaamaan hankkeen toteuttamisesta ja toteutuksen jälkeisistä velvoitteista sekä huolehtimaan hankkeella saatavan hyödyn säilymisestä.

Hankkeet on pyrittävä toteuttamaan yhteiskunnan kannalta edullisimmalla tavalla. Ne on tarvittaessa kilpailutettava noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Hankkeisiin liittyvästä työstä ei saa maksaa korkeampaa palkkaa kuin asianomaisessa yhteisössä tai yrityksessä vastaavasta työstä muuten maksettaisiin.

Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että avustuksen saajalla on tarvittavat vesilain sekä muun lainsäädännön mukaiset luvat ja oikeudet hankkeen toteuttamiseen. Lisäksi avustuksen saaja on sitoutunut huolehtimaan asianmukaisesti rakenteiden käytöstä ja kunnossapidosta sekä muista hankkeen valmistumisen jälkeisistä velvoitteista.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta 714/2015

Palvelun toteuttaa

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 27.11.2023