suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus alueen pilaantuneisuuden selvittämiseen ja pilaantuneen alueen puhdistamiseen

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Pirkanmaan ELY-keskus myöntää valtionavustuksia maaperän, pohjaveden tai sedimenttien pilaantumisesta terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan selvittämiseen ja pilaantuneen alueen puhdistamiseen. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myönnetään ympäristöministeriön osoittaman määrärahan puitteissa.

Avustusta voidaan myöntää pilaantuneisuuden selvittämisen ja puhdistustarpeen suunnittelusta, tutkimuksesta, arvioinnista ja raportoinnista aiheutuviin kustannuksiin, pilaantuneen alueen puhdistamiskustannuksiin sekä näihin liittyviin muihin tarpeellisiin kustannuksiin. Lisäksi avustuskelpoisia voivat olla myös hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömät rakennuksiin, rakennelmiin tai rakenteisiin liittyvät kustannukset.

Avustus on jatkuvasti haettavissa.

Avustuspäätösten maksatukset käsittelee ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Avustuksen maksatusta haetaan avustuspäätöksen mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä erillisellä maksatushakemuslomakkeella.

Toimi näin

Näin haet avustusta

1. Hae avustusta ensisijaisesti sähköisessä aluehallinnon asiointipalvelussa (Avustus alueen pilaantuneisuuden selvittämiseen/pilaantuneen alueen puhdistamiseen).

2. Mikäli sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, käytä tulostettavaa hakemuslomaketta. Lomakkeen voi tulostaa tai täyttää sähköisesti tallentamalla sen omalle tietokoneelle.

3. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaadittavat liitteet. Puutteellinen hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn saattavat pitkittää asian käsittelyä. Tarkempia ohjeita hakemuslomakkeen täyttämiseen löydät aluehallinnon asiointipalvelusta ja ELY-keskuksen verkkosivuilta. Toimita hakemus liitteineen Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostilla, postittamalla tai tuomalla.

4. Mikäli Pirkanmaan ELY-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.

5. Kun Pirkanmaan ELY-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle.

Näin haet maksatusta

1. Hae avustuksen maksatusta päätöksen mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä. Käytä KEHA-keskuksen maksatushakemuslomaketta.

2. Mikäli olet jättänyt avustushakemuksen aluehallinnon asiointipalvelun kautta, jätä myös maksatushakemus asiointipalvelussa Maksatukset-välilehden kautta.

3. Jos olet hakenut avustusta tulostettavalla lomakkeella, toimita maksatushakemus ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon tai KEHA-keskuksen maksatusyksikköön. Lisätietoa maksatuksen hakemisesta ja tarvittavat lomakkeet löydät KEHA-keskuksen verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta voivat hakea erilaiset yhteisöt, yritykset ja luonnolliset henkilöt sekä esimerkiksi kuolin- ja konkurssipesät.

Avustusta voidaan myöntää maaperän, pohjaveden tai sedimenttien pilaantumisesta terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan selvittämiseen ja pilaantuneen alueen puhdistamiseen.

Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että

1) pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai aiheuttajaa ei tavoiteta, taikka pilaantumisen aiheuttaja ei kykene vastaamaan toimen kustannuksista; ja

2) alueen pilaantuneisuuden selvittäminen tai puhdistaminen on muulle kuin aiheuttajalle kohtuutonta.

Avustuksen myöntämisen ehdoksi voidaan asettaa, että avustuksen hakija osallistuu hankkeeseen tai sen kustannuksiin. Avustuspäätöksessä voidaan antaa myös muita määräyksiä, joita päätöksen kohteen tulee noudattaa.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta

Laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotUudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 30.8.2021