suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Uudenkaupungin kaupunki

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

  • Palvelu
  • Uusikaupunki
  • Julkinen palvelu

Koulunkäynninohjaajan työ resursoidaan oppilaiden tuen tarpeiden mukaisesti. Tuen tarpeet määrittyvät oppilaiden pedagogisissa asiakirjoissa. Oppilas saa tulkitsemis- ja avustajapalveluita, mikäli palveluun on oppilashuollollinen tai pedagoginen tarve. Palveluiden määrää ja laatua harkitaan osana oppilaan tukitoimenpiteiden kokonaisuutta. Rehtori tekee opetustoimen johdolle selvityksen oppilaiden tuen tarpeesta.

Toimi näin

Oppilaan tulkitsemis- ja avustajapalvelut myönnetään pedagogisin tai oppilashuollollisin perustein. Palveluiden ja apuvälineiden tarve ja määrä arvioidaan moniammatillisena yhteistyönä hyödyntäen oppilaan ja huoltajan antamia tietoja sekä mahdollisten koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja. Tuen tarve arvioidaan osana pedagogista arviota ja/tai selvitystä. Palveluiden ja apuvälineiden käyttö kuvataan oppilaan oppimissuunnitelmassa tai hojksissa.

Kasvun ja oppimisen palvelukeskus koordinoi lukuvuosittain koulunkäynninohjaajien sijoittamista kouluihin.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas saa tulkitsemis- ja avustajapalveluita, mikäli palveluun on oppilashuollollinen tai pedagoginen tarve.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Vammaisella tai muusta syystä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus tulkitsemis- ja avustajapalveluihin maksutta. Tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö.

Apuvälineitä voivat olla esimerkiksi yksilölliset oppi- ja opetusmateriaalit, tekniset laitteet, luokkahuonekalusteet sekä liikkumista helpottavat luiskat, kaiteet ja hissit koulurakennuksessa.

Koulu hoitaa käytännön järjestelyt.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaUudenkaupungin kaupunki
Palvelusta vastaaUudenkaupungin kaupunki
Alue Uusikaupunki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Uudenkaupungin kaupunki
Päivitetty: 16.10.2019