suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

  • Palvelu
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Oppilaalla on oikeus saada opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet. Tarkoituksena on turvata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset, esteettömyys ja mahdollisuus vuorovaikutukseen kaikkina koulupäivinä.

Koulunkäynnin ohjaaja osallistuu opettajan ohella oppilaan ohjaukseen ja kasvatukseen, tukee oppilaan psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia koulupäivän aikana sekä ohjaa ja avustaa oppilasta selviytymään päivittäisistä koulunkäyntiin liittyvistä tilanteista. Ohjaajan työn tarkoituksena on tukea oppilaan toimintaa erilaisissa oppimiseen liittyvissä ympäristöissä.

Tavoitteena on oppilaan avustaminen ja tukeminen koulupäivän aikana siten, että oppilaan itsenäisyys ja omatoimisuus korostuvat. Tavoitteena on myös avustamisen asteittainen vähentäminen oppilaan itsenäistyessä ja edistyessä opiskelussaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Vammaisella tai muusta syystä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus tulkitsemis- ja avustajapalveluihin maksutta. Tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö.

Apuvälineitä voivat olla esimerkiksi yksilölliset oppi- ja opetusmateriaalit, tekniset laitteet, luokkahuonekalusteet sekä liikkumista helpottavat luiskat, kaiteet ja hissit koulurakennuksessa.

Koulu hoitaa käytännön järjestelyt.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Laukaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 3.12.2021