suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jyväskylän kaupunki

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

  • Palvelu
  • Jyväskylä
  • Julkinen palvelu

Koulunkäynnin ohjaaja tukee koulun kasvatustyötä ohjaten, avustaen ja hoitaen oppilasta opettajan työparina siten, että se mahdollistaa oppilaan kehittymisen omatoimiseksi ja itsenäiseksi yksilöksi. Ohjaajan työn tavoitteena on tukea oppilaan kasvamista ja kehittymistä niin, että avustamisen ja ohjaamisen tarve vähenee tai se käy tarpeettomaksi. Koulunkäynnin ohjaaja osallistuu myös yhteisen koulutoiminnan järjestelytehtäviin tai työskentelee osan työajastaan ohjaajana aamu- ja iltapäivätoiminnassa, kehitysvammaisten ja autististen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa tai varhaiskasvatuksessa. Koulunkäynnin ohjaaja-resurssi määritellään kouluille vuosittain huhti-toukokuussa. Kunkin koulun ohjaajaresurssin määrään vaikuttavat mm. koulun oppilasmäärä, koulun maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä, koulussa olevien erityisryhmien oppilasmäärä sekä muut erityiset tekijät. Ohjaajaresurssia myönnetään kouluille keskitetysti ja koulun rehtori päättää ohjausresurssin jakaantumisesta koulun sisällä tukea tarvitsevien oppilaiden hyväksi.

Vammaisella tai muusta syystä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus tulkitsemis- ja avustajapalveluihin maksutta. Tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö. Apuvälineitä voivat olla esimerkiksi yksilölliset oppi- ja opetusmateriaalit, tekniset laitteet, luokkahuonekalusteet sekä liikkumista helpottavat luiskat, kaiteet ja hissit koulurakennuksessa. Koulu hoitaa käytännön järjestelyt.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Vammaisella tai muusta syystä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus tulkitsemis- ja avustajapalveluihin maksutta. Tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö.

Apuvälineitä voivat olla esimerkiksi yksilölliset oppi- ja opetusmateriaalit, tekniset laitteet, luokkahuonekalusteet sekä liikkumista helpottavat luiskat, kaiteet ja hissit koulurakennuksessa.

Koulu hoitaa käytännön järjestelyt.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJyväskylän kaupunki
Palvelusta vastaaJyväskylän kaupunki
Alue Jyväskylä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Jyväskylän kaupunki
Päivitetty: 15.5.2020