suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sipoon kunta

Avoin varhaiskasvatuspalvelu

  • Palvelu
  • Sipoo
  • Julkinen palvelu

Sipoon kunnassa järjestetään kunnallista avointa leikki- ja kerhotoimintaa sekä Etelä-Sipoossa että Pohjois-Sipoossa. Sibbe -luontokerhoissa tarjotaan erinomaista mahdollisuutta tutustua Sipoon luontoon, sen muutoksiin eri vuodenaikoina sekä luonnon antimiin ja kasveihin. Toiminnan yhtenä tavoitteena on oppia kunnioittamaan luontoa. Kerhoissa liikumme monipuolisesti ja leikimme sekä opettelemme kädentaitoja ja ryhmässä toimimista. Tarjoamme turvallisen ja virikkeellisen kasvu-ja oppimisympäristön huomioiden lasta yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

Sibbe -luontokerho on tarkoitettu 3-6 -vuotiaille lapsille. Kasvattajina toimivat lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat. Sibbe -luontokerhoihin voi osallistua molemmilla kielillä 1-4 päivänä viikossa.

Kaksikielinen Mini-Sibbe -kerho on tarkoitettu 2-3 -vuotiaille lapsille. Mini-Sibbessä leikimme, laulamme ja loruttelemme. Kasvattajina toimivat lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat.

Parkkihoito on tarkoitettu tilapäiseksi lastenhoitoavuksi kotona oleville perheille. Lapsi voi tulla hoitoon enintään kolmeksi tunniksi kerrallaan. Hinta 2 euroa/lapsi/kerta.

Toimi näin

Kerhopaikkaa haetaan Kerhohakemuksella. Parkkihoito varataan soittamalla ja sopimalla henkilökunnan kanssa erikseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Parkkihoitoon voivat osallistua alle kouluikäiset lapset ja leikki- ja kerhotoimintaan voivat osallistua kotihoidossa olevat yli 2 vuotiaat lapset.

Osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidon tukeen.

Kerhotoiminnasta ja parkkihoidosta peritään kulloinkin voimassaolevan maksumääräyksen mukainen maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Avoin varhaiskasvatustoiminta on tarkoitettu erityisesti kotihoidossa oleville lapsille. Lapsenne ja koko perheenne voivat saada hyvinvointinsa tueksi monenlaisia toimintamahdollisuuksia avoimissa päiväkodeissa, leikkipuistoissa ja kerhoissa. Myös pitkäaikaissairailla tai sairaalahoidossa olevilla alle kouluikäisillä on oikeus saada virikkeellistä varhaiskasvatusta.

Kerhotoiminta on ohjattua ja tavoitteellista. Pääpaino on leikillä, ulkoilulla ja turvallisella yhdessäololla. Tarjolla voi olla esimerkiksi liikunta-, kulttuuri- tai luontokerhoja. Myös vanhemmat voivat osallistua perhekerhojen toimintaan. Koulujen loma-aikoina kerhot pitävät taukoa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSipoon kunta
Palvelusta vastaaSipoon kunta
Alue Sipoo
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sipoon kunta
Päivitetty: 13.6.2019