suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Avoin päiväkoti ja varhaiskasvatuskerhot

 • Palvelu
 • Rovaniemi
 • Julkinen palvelu

Avoimeen varhaiskasvatukseen voivat osallistua kotihoidossa olevat lapset ja heidän perheensä. Lapsilla on mahdollisuus saada kokemuksia leikistä, liikkumisesta, taiteista ja kulttuuriperinnöstä. Toiminta edistää lapsen iän ja kehitystason mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä ja hyvinvointia. Toiminnassa kiinnitetään huomiota lapsen oppimiseen sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen edistämiseen.

Rovaniemellä avoimen varhaiskasvatuksen toimintoja ovat avoin päiväkoti ja varhaiskasvatuskerhot. Toiminnasta avoimessa varhaiskasvatuksessa vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat ja lastenhoitajat. Avoin varhaiskasvatus on maksutonta.

Avoin päiväkoti

 • Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heitä kotona hoitaville huoltajille. Tavoitteena on lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen yhdessä muiden lapsiperheiden palveluja tuottavien tahojen kanssa. Lisäksi toimintamuodon tavoitteena on vanhemmuuden vahvistaminen, perheiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen sekä vertaistuen mahdollistaminen. Suosittelemme, että ryhmässä vietettävä yhtäjaksoinen aika on enintään kolme tuntia kerrallaan.
 • Avoimen päiväkodin kuukausiohjelman löydät varhaiskasvatuspalveluiden verkkosivulta sekä avoimen päiväkodin Facebookissa.

Varhaiskasvatuskerhot

 • Varhaiskasvatuskerhot ovat tarkoitettu kotihoidossa oleville yli 3-vuotiaille lapsille. Toiminta on monipuolisesti lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa, ohjattua ja tavoitteellista. Yhdessä huoltajien kanssa laaditaan lapselle kerhoa varten varhaiskasvatussuunnitelma. Kerhoryhmä kokoontuu 2 kertaa viikossa, 3 tuntia kerrallaan. Kerhossa ei tarjota aterioita, mutta evästauolle lapselle tuodaan kotoa omat pienet eväät. Kerhoon osallistuminen ei vaikuta lapsiperheen muihin etuuksiin.

Toimi näin

Avoin päiväkoti

 • Avoimen päiväkodin toimintaan ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
 • Täytä ensimmäisellä käyntikerralla perhetietolomake.
 • Lisätietoa avoimen päiväkodin toiminnasta saat varhaiskasvatusyksikön johtajalta.

Varhaiskasvatuskerhot

 • Varhaiskasvatuskerhoihin on jatkuva haku.
 • Tee sähköinen varhaiskasvatuskerhohakemus sähköisessä asioinnissa.
 • Varhaiskasvatusyksikön johtaja on teihin yhteydessä hakemuksen saavuttua.
 • Lisätietoa saa varhaiskasvatusyksikön johtajalta ja varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avoin päiväkoti

 • Perhepäivähoitajat ja yksityiset hoitajat eivät voi käyttää avoimen päiväkodin palveluja työssään.

Varhaiskasvatuskerhot

 • Lapsella on mahdollisuus osallistua vain yhteen kaupungin järjestämään varhaiskasvatuskerhoryhmään.
 • Lapsi on yli 3-vuotias ja kotihoidossa
 • Lapsella ei ole päiväkoti-, perhepäivähoito- tai esiopetuspaikkaa kunnan päiväkodissa ja palveluseteliyrityksessä.
 • Perhe ei saa yksityisen hoidon tukea.
 • Perhe ei ole palkannut työsopimussuhteista hoitajaa.

Palvelu on maksuton.

Osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidon tukeen.

Tausta ja lainsäädäntö

Avoin varhaiskasvatustoiminta on tarkoitettu erityisesti kotihoidossa oleville lapsille. Lapsesi ja koko perheesi voivat saada hyvinvointinsa tueksi monenlaisia toimintamahdollisuuksia avoimissa päiväkodeissa, leikkipuistoissa ja kerhoissa.

Kerhotoiminta on ohjattua ja tavoitteellista. Pääpaino on leikillä, ulkoilulla ja turvallisella yhdessäololla. Tarjolla voi olla esimerkiksi liikunta-, kulttuuri- tai luontokerhoja. Myös vanhemmat voivat osallistua perhekerhojen toimintaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 24.6.2021