suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maistraatti

Avioliiton esteiden tutkinta

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu
Alue valtakunnallinen
Palvelun kielet suomi, ruotsi, englanti

Avioliiton esteiden tutkinta tehdään kaikille avioliittoon aikoville pareille. Esteiden tutkinnalla varmistetaan, ettei avioliiton solmimiselle ole Suomen avioliittolaissa mainittuja esteitä. Kun esteet on tutkittu, maistraatti antaa siitä todistuksen. Todistuksen voi antaa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä. Todistus on voimassa neljä kuukautta.

Esteet tutkitaan pääsääntöisesti väestötietojärjestelmän tietojen perusteella. Jos siviilisäätytietoa ei ole rekisteröity väestötietojärjestelmään, tulee kihlakumppanin toimittaa maistraattiin kansalaisuusvaltionsa viranomaisen myöntämä laillistettu siviilisäätytodistus. Tarvittaessa siviilisäätytodistus tulee käännättää, ja mikäli käännös tehdään ulkomailla, tulee myös käännös laillistaa. Suomessa auktorisoidun kääntäjän tekemää käännöstä ei tarvitse laillistaa. Joissakin tapauksissa siviilisäätytodistuksen voi hankkia myös kihlakumppanin kansalaisuusvaltion suurlähetystöstä tai konsulaatista, jolloin laillistusta ei tarvita. Jos kumpikaan kihlakumppani ei ole Suomen kansalainen eikä kummallakaan ole asuinpaikkaa Suomessa, tulee siviilisäätytodistuksen lisäksi esittää selvitys siitä, että ulkomaalaisen kansalaisuus- tai asuinpaikkavaltion mukaan avioliiton solmiminen Suomessa on sallittua.

Jos Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, jolla on asuinpaikka Suomessa, aikoo mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä, hän voi pyytää maistraatilta todistusta siitä, että hänellä on Suomen lain mukainen oikeus solmia avioliitto ulkomaan viranomaisen edessä.


Toimi näin

Ennen esteiden tutkinnan pyytämistä tutustu avioliittolakia ja nimilakia koskeviin esitteisiin. Esitteissä kerrotaan Suomen lainsäädännön sisällöstä. Esitteet löytyvät alla olevien linkkien kautta.

Kihlakumppanien tulee yhdessä pyytää avioliiton esteiden tutkintaa joko lomakkeella (Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta) tai sähköisesti (edellyttää tunnistautumista). Lomakkeelle tulee ottaa kahden todistajan allekirjoitukset, mikäli kihlakumppanit eivät allekirjoita lomaketta maistraatissa. Maistraatissa asioidessaan kihlakumppanien täytyy todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella. Sähköistä palvelua käytettäessä ei todistajia tarvita.

Sähköinen palvelu ei ole käytettävissä, kun todistus pyydetään ulkomaan viranomaisen edessä tapahtuvaa vihkimistä varten.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Palvelun toteuttaa: 
Maistraatti