suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Autokoululupahakemus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Autokoululupa haetaan ryhmään 1 tai ryhmään 2 taikka molempiin ryhmiin. Autokoululupa on mahdollista hakea myös pelkästään A- tai M- luokan kuljettajaopetukseen. Ryhmään 1 kuuluvat ajoneuvoluokat Am120, A1, A ja B. Ryhmään 2 kuuluvat ajoneuvoluokat C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ja DE. Lupahakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen: kirjaamo@trafi.fi tai Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, PL 320, 00101 Helsinki

Toimi näin

Täytä autokoululupahakemus ja toimita se liitteineen Traficomin kirjaamoon. Hakemuksessa tarvittavat liitteet:

Omavaraisuustodistus

Ote holhousasioiden rekisteristä

Kaupparekisteriote (vain yhtiömuotoiset hakijat)

Todistus vastaavan johtajan opintojen tai autokouluyrittäjäkurssin suorittamisesta

Selvitys työkokemuksesta

Traficomin verkkosivuilla on yksityiskohtaisemmat ohjeet luvan hakemiseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Autokoululupa myönnetään hakijalle, jos:

Hakijalla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset toiminnan harjoittamiseen.

Hakija ei ole konkurssissa. Jos hakija on luonnollinen henkilö, hänen tulee olla täysi-ikäinen, eikä hänen toimintakelpoisuutensa saa olla rajoitettu

Hakijalla on säädetyt vaatimukset täyttävä opetustoiminnasta vastaava johtaja ja opetushenkilöstö sekä käytettävissään tarvittavat opetustilat, -materiaali ja -välineet.

Palvelu on maksullinen.

Lupapäätös on maksullinen. Katso maksun suuruus Traficomin verkkosivuilla olevasta hinnastosta.


Määräaika

Autokoululupa on haettava ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

Noin 1 kuukausi

Voimassaoloaika

Autokoululupa on voimassa toistaiseksi, ja se oikeuttaa autokoulun pitämiseen koko maassa.

Perustiedot

Palvelusta vastaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Palvelun toteuttaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 10.5.2019