suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Autokoululupa ja lomakkeet autokouluille

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Traficom myöntää tai uusii autokoululuvan.

Autokoululupa haetaan ryhmään 1 tai ryhmään 2 taikka molempiin ryhmiin. Autokoululupa on mahdollista hakea myös pelkästään A- tai M- luokan kuljettajaopetukseen. Ryhmään 1 kuuluvat ajoneuvoluokat Am120, A1, A ja B. Ryhmään 2 kuuluvat ajoneuvoluokat C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ja DE.

Toimi näin

Täytä autokoululupahakemus ja toimita se liitteineen Traficomin kirjaamoon. Hakemuksessa tarvittavat liitteet:

 • Omavaraisuustodistus
 • Ote holhousasioiden rekisteristä
 • Kaupparekisteriote (vain yhtiömuotoiset hakijat)
 • Todistus vastaavan johtajan opintojen tai autokouluyrittäjäkurssin suorittamisesta
 • Selvitys työkokemuksesta

Lupahakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen: kirjaamo@traficom.fi tai Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00101 Helsinki

Traficomin verkkosivuilla on yksityiskohtaisemmat ohjeet luvan hakemiseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Autokoululupa myönnetään hakijalle, jos:

 • Hakijalla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset toiminnan harjoittamiseen.
 • Hakija ei ole konkurssissa. Jos hakija on luonnollinen henkilö, hänen tulee olla täysi-ikäinen, eikä hänen toimintakelpoisuutensa saa olla rajoitettu
 • Hakijalla on säädetyt vaatimukset täyttävä opetustoiminnasta vastaava johtaja ja opetushenkilöstö sekä käytettävissään tarvittavat opetustilat, -materiaali ja -välineet.

Määräaika

Autokoululupa on haettava ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

Noin 1 kuukausi

Voimassaoloaika

Autokoululupa on voimassa toistaiseksi, ja se oikeuttaa autokoulun pitämiseen koko maassa.

Palvelun toteuttaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Palvelusta vastaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 30.5.2022