suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Konneveden kunta

Aumausilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Konnevesi
  • Julkinen palvelu

Orgaanisia lannoitevalmisteita ja kuivalantaa voidaan varastoida pellolla aumassa ns. työteknisistä tai hygienisistä syistä. Liian pienet tai puutteelliset lantalat eivät ole hyväksyttävä syy patteroida lantaa pellolla. Lantapatteri voi olla pellolla enintään vuoden sen perustamisesta. Patterista ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa. Patteri ei myöskään saa sijaita pohjavesialueella eikä tulvanalaisella alueella.

Patteri on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla lähelle pellon yläreunaa. Patteria ei myöskään saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta. Etäisyys ojaan tulee olla yli 5 m.

Patterin perustamista ohjaa myös lainsäädäntö. Patterin pohjalle levitetään vähintään 20 cm nestettä sitova kerros esim. turvetta. Täytetty patteri tulee peittää tiiviillä peitteellä. Patterin tekopaikalta on myöskin poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy.

Lannoitteita ei saa levittää ympärivuotisesti. Lantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita ei saa levittää pellolle marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Kiellosta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun tilanteessa, jossa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisista sääoloista johtuen. Poikkeuksellisena sääolona pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden ja runsaiden sateiden sekä vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen lokakuun loppuun mennessä.

Konnevedellä aumausilmoitus tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Toimi näin

Jos varastoit aumassa kuivalantaa ja pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita tai kuivalantaa poikkeustilanteessa, sinun pitää tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista. Ympäristösuojeluviranomainen suorittaa tarvittaessa tarkastuksen.

Lannan ja organisten lannoitevalmisteiden vastaanottajana sinun pitää tehdä ilmoitus niiden varastoinnista. Jos olet toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lanta syntyy, joudut tekemään ilmoituksen lannan varastoinnista poikkeustilanteessa ja kompostin jälkikypsytyksestä.

Maatalouden ympäristönsuojelun lomakkeet löydät täältä:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Lomakkeet/Maatalouden_ymparistonsuojelun_lomakkeet(9475)

Lomakkeet tulee toimittaa Konneveden ympäristönsuojelusihteeri Johanna Mykkäselle.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Voimassaoloaika

Lupa on voimassa toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Auma on peltoon kaivettu pitkulainen kuoppa, jossa on patteroituna eli sijoitettuna lantaa, muita orgaanisia lannoitteita tai jälkikypsytettävää kompostia odottamassa myöhempää levitystä pellolle. Aumasta pitää tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille.

Aumavarastointi on kiellettyä pohjavesialueella ja tulvalle alttiilla alueella. Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla mahdollisimman ylös. Auman pitää sijaita vähintään 100 metrin päässä vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta ja vähintään viiden metrin päässä ojasta.

Auman pohjalle on levitettävä 20 senttimetrin nestettä sitova kerros, ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Lumi pitää poistaa paikalta ennen auman kaivamista. Aumaan varastoitu aines on levitettävä viimeistään vuoden kuluttua. Samaan paikkaan saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden jälkeen.

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKonneveden kunta
Palvelusta vastaaKonneveden kunta
Alue Konnevesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Konneveden kunta
Päivitetty: 19.3.2020