suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Luonnonvarakeskus

ATP-elintarvikekuljetukset

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

ATP-sopimusta eli helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevaa yleissopimusta sovelletaan sopimuksen piiriin kuuluvien elintarvikkeiden kansainvälisiin kuljetuksiin.

Sopimus asettaa vaatimukset elintarvikekuljetusvälineiden eristyskyvylle ja jäähdytysteholle sekä tuotteiden kuljetuslämpötiloille. ATP-kuljetuksia ovat käytännössä kaikki pakastettujen elintarvikkeiden kansainväliset maakuljetukset. Myös suurin osa jäähdytettyjen elintarvikkeiden kuljetuksista kuuluu sopimuksen piiriin.

ATP-todistus on kuljetusvälineen rekisteröintimaan viranomaisen antama todistus siitä, että kuljetusväline on ATP-sopimuksen vaatimusten mukainen. Suomessa ATP-todistukset antava viranomainen on Luonnonvarakeskus.

Sopimusmaat tunnustavat toistensa antamat ATP-todistukset. Todistuksesta käy lisäksi ilmi kuljetusvälineelle annettu ATP-luokitus, esim. FRC, ja luokituksen päättymisajankohta, testit ja tarkastukset, joiden perusteella todistus on annettu, todistuksen hakija sekä kuljetusvälineen omistaja tai haltija. ATP-todistukseen on merkitty myös kuljetusvälineen yksilölliset tunnisteet, joiden perusteella luokitus voidaan kohdistaa tiettyyn kuljetusvälineeseen.

Kuljetusvälineen etuyläkulmiin merkitään ATP-todistuksen mukainen ATP-luokitus ja luokituksen päättymisajankohta. Uudelle kuljetusvälineelle annettu ATP-luokitus on yleensä voimassa kuusi vuotta ja se voidaan kausitarkastuksen perusteella uusia kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Toimi näin

Hae ATP-todistusta sähköpostitse: ATP-hakemukset@luke.fi.

Luke teettää alihankintana Eurofins Expert Services Oy;llä Vihdissä ATP-sopimuksen mukaisia tyyppitestejä, joiden perusteella voidaan luokitella sarjavalmisteisia kuljetusvälineitä. ATP-kausitarkastuksia päättyvien luokitusten jatkamiseksi tekevät Ruokaviraston hyväksymät ATP-kausitarkastusasemat.

Kenelle ja millä ehdoin

ATP-todistus tai sen virallisesti oikeaksi todistettu kopio tulee olla kuljetuksen aikana mukana. Jos kuljetusvälinen vaihtaa omistajaa tai haltijaa, ATP-todistus tulee luovuttaa uudelle omistajalle. Omistajan tai haltijan vaihdos ei lähtökohtaisesti vaikuta ATP-luokituksen voimassaoloon, mutta joissain maissa viranomaiset saattavat edellyttää, että ATP-todistukseen merkitty omistaja tai haltija on sama kuin kuljetusvälineen rekisteröintitiedoissa. Hakemuksesta Luke voi antaa uuden omistajan tai haltijan nimelle kirjoitetun korvaavan ATP-todistuksen.

Palvelu on maksullinen.

ATP-todistusten hinta vaihtelee eri maissa. Suomalaisen ATP-todistuksen hinta on nykyisin 120 € (alv 0 %) + lähetyskulut.


Voimassaoloaika

ATP-todistus on voimassa todistukseen merkityn kuukauden loppuun. Kuitenkin, jos kuljetusvälineen rekisteröintimaa vaihtuu, ATP-todistuksen tilalle on haettava todistus uudesta rekisteröintimaasta. Tällaisessa tapauksessa lähtömaan antama ATP-todistus on tarvittaessa voimassa korkeintaan kuusi kuukautta.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLuonnonvarakeskus
Palvelusta vastaaLuonnonvarakeskus
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Luonnonvarakeskus
Päivitetty: 4.11.2020