suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Asunnon muutostyöt vammaisille henkilöille

  • Palvelu
  • 10 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Asunnon muutostöillä tuetaan vammaisen henkilön itsenäistä asumista ja suoriutumista. Muutostöitä tehdään vain vakituiseen asuntoon ja tällöin vammaispalveluna korvattavien kustannusten on oltava kohtuullisia. Asunnon muutostöillä pyritään mahdollistamaan vammaisen henkilön asuminen omassa kodissa. Muutostöitä ei tehdä laitoshoidon tarpeessa olevan henkilön asuntoon eikä vapaa-ajan asuntoon. Muuto ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelun asiakkaat ovat vammaispalvelulain tarkoittamassa merkityksessä vammaisia henkilöitä, joille liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vamman tai sairauden johdosta tuottaa erityisiä vaikeuksia. Asunnon muutostöistä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset voidaan korvata, jos vammainen henkilö tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Muutostöitä ei tehdä laitoshoidon tarpeessa olevan henkilön asuntoon eikä vapaa-ajan asuntoon. Muutostöinä ei myöskään korvata perusparannustöitä.

Palvelun toteuttaa

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Päivitetty: 2.4.2024