suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Asunnon muutostyöt sosiaalihuoltolain nojalla (alle 65-vuotiaat)

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Asunnon muutostöitä voidaan myöntää sosiaalihuoltolain nojalla alle 65-vuotiaille henkilöille, joiden toimintakyky ja terveydentila ovat heikentyneet pysyvästi.

Toimi näin

Alle 65-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaisia asunnonmuutostöitä haetaan kirjallisella hakemuslomakkeella vammaissosiaalityön palveluista. Palvelua haettaessa asiakkaalle tehdään aina palvelutarpeen arviointi, josta vastaa sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä arvioi asunnon muutostöiden tarpeen yhdessä asiakkaan sekä terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa. Muutostöiden teknisistä ratkaisuista vastaa pääsääntöisesti tilaliikelaitos. Palvelutarpeen arvioinnin saamiseksi ja hakijan palvelutarvetta vastaavien palvelujen ja tukitoimien kartoittamiseksi, otetaan yhteyttä vammaissosiaalityön ohjaukseen ja neuvontaan (uudet asiakkaat) tai oman alueen sosiaalityöntekijään. Palvelutarpeen arvioimisen jälkeen asiakasta ohjataan tarvittaessa hakemaan palveluja tai tukitoimia kirjallisella hakemuksella.

Asiakas voi myös jättää vammaissosiaalityön palveluihin kirjallisen hakemuksen palvelusta tai tukitoimesta ennen palvelutarpeen arviointia. Sosiaalityöntekijä on tällöin hakijaan yhteydessä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus tarvittavine liitteineen on saapunut vammaissosiaalityön palveluihin palvelutarpeen selvittämisen aloittamiseksi.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lisäksi ajan tasalla oleva terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto tai suositus, josta ilmenee henkilön vamma tai sairaus, toimintakyky sekä asunnonmuutostöiden tarve.

Kenelle ja millä ehdoin

Asunnon muutostöitä vammaissosiaalityön palvelujen kautta myönnetään sellaisille alle 65-vuotiaille henkilöille, joiden toimintakyky ja terveydentila ovat heikentyneet pysyvästi, mutta he eivät ole oikeutettuja asunnon muutostöihin vammaispalvelulain nojalla. Sosiaalihuoltolain mukaiset asunnonmuutostyöt ovat määrärahasidonnainen ja harkinnanvarainen tukitoimi, ja niitä myönnetään vain välttämättömiin ja kohtuullisiin, pienimuotoisiin asunnon muutostöihin kotona asumisen tukemiseksi. Pääasiallisesti korvattava summa on korkeintaan 500 euroa/kohde. Sitä suuremmat korvaukset harkitaan tapauskohtaisesti. Palvelutarpeen arvioinnissa otetaan huomioon hakijan kokonaistilanne (toimintakyky, terveydentila, sosiaalinen tilanne, asuinympäristö ja taloudellinen tilanne).

Palvelu on maksuton.

Palvelu on maksuton, mutta sitä myönnetään määrärahojen puitteissa.

Tausta ja lainsäädäntö

sosiaalihuoltolaki

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 12.12.2019