suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruoveden kunta

Asunnon muutostyöt

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle vakituisen asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos vammainen henkilö vammansa tai sairautensa johdosta niitä välttämättä tarvitsee suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Asunnon muutostöitä ovat esimerkiksi ovien leventäminen, kulkuramppien rakentaminen ja kylpyhuoneremontit ja esteiden poistaminen asunnosta ja sen välittömästä lähiympäristöstä.

Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä tai laitteita ovat esimerkiksi nostolaitteet ja hälytinkeskukset.

Toimi näin

Lisätietoa asunnon muutostöistä saat kunnan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä.

Kenelle ja millä ehdoin

Hakemukseen tulee liittää aina lääkärinlausunto.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan tämän asunnossa tarvittavat välttämättömät muutostyöt. Hänen asunnossansa tarvitsemista välineistä ja laitteista aiheutuvat kohtuulliset kulut korvataan. Jotkin kunnat korvaavat myös ikääntyneiden asunnon muutostyöt.

Korvattavia asunnon muutostöitä ovat muun muassa ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon muutostyöt, kiinteiden kalusteiden sekä rakennus- ja sisustusmateriaalien vaihtaminen ja muutoksiin liittyvä suunnittelu. Korvattavia välineitä ovat esimerkiksi nosto- ja hälytyslaitteet. Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan lisäksi antaa välineitä ja laitteita korvauksetta lainaksi myös pitkäaikaiseen käyttöön.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVirtain kaupunki
Palvelusta vastaaRuoveden kunta
Alue Ruovesi, Virrat
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ruoveden kunta
Päivitetty: 8.4.2020