suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Asunnon muutostyöt

  • Palvelu
  • 19 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Asunnon muutostöitä voidaan myöntää sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen omassa kodissa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia.

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden tai laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos henkilö vamma ...

Toimi näin

Hae asunnon muutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita vammaispalveluhakemuksella ennen kuin teet muutostöitä.

Tausta ja lainsäädäntö

Vammainen henkilö voi saada tukea asunnossaan tarvittaviin välttämättömiin muutostöihin, kuten ovien leventämiseen ja luiskien rakentamiseen. Jotkin hyvinvointialueet korvaavat myös ikääntyneiden asunnon muutostyöt.

Korvattavia asunnon muutostöitä ovat muun muassa ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon muutostyöt, kiinteiden kalusteiden sekä rakennus- ja sisustusmateriaalien vaihtaminen ja muutoksiin liittyvä suunnittelu. Korvattavia välineitä ovat esimerkiksi nosto- ja hälytyslaitteet. Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan lisäksi antaa välineitä ja laitteita korvauksetta lainaksi myös pitkäaikaiseen käyttöön.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Palvelun toteuttaa

Pohjois-Savon hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Pohjois-Savon hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Pohjois-Savon hyvinvointialue
Päivitetty: 21.2.2024