suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pielaveden kunta

Asunnon muutostyöt

  • Palvelu
  • Pielavesi
  • Julkinen palvelu

Vaikeavammaisella henkilöllä on mahdollisuus saada tukea päivittäistä selviytymistä helpottavien asunnon muutostöiden tekemiseen tai asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankintaan. Vaikeavammaiseksi katsotaan henkilö silloin, kun hänellä on erityisiä vaikeuksia vakituisessa asunnossaan liikkumisessa ja päivittäisissä toiminnoissa selviytymisessä.

Asunnon muutostöinä korvataan vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt asunnossa ja sen välittömässä lähiympäristössä. Välttämättömät muutostyöt ovat maksuttomia.

Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan kustantaa asuntoon kiinteästi asennettavia välineitä tai laitteita, esimerkiksi nostolaite, ovenavauslaite, ovipuhelin, kuulo- ja kuulonäkövammaisille tarkoitettu optinen hälytinjärjestelmä ja kiinteä induktiosilmukka sekä tekstipuhelin.

Toimi näin

Hakemukset asunnon muutostöistä ja asunnon välineistä ja laitteista tehdään Pielaveden kunnan erityispalveluihin/sosiaalitoimistoon. Hakemuksiin liitetään lääkärinlausunto ja fysioterapeutin tai muun asiantuntijan lausunto haettavista muutostöistä tai asunnon välineistä ja laitteista sekä vaikeavammaisuudesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Asunnon muutostöiden saamiseksi henkilön palveluntarve arvioidaan ja lisäksi voidaan tarvita esim. lääkärin tai muun ammattihenkilön arvio vammasta ja palveluntarpeesta.

Palvelu on maksuton.

Palvelu on yleensä maksuton. Kunta korvaa kuitenkin vain välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset, jonka johdosta myös asiakas voi joutua maksamaan kyseisestä palvelusta.

Tausta ja lainsäädäntö

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan tämän asunnossa tarvittavat välttämättömät muutostyöt. Hänen asunnossansa tarvitsemista välineistä ja laitteista aiheutuvat kohtuulliset kulut korvataan.

Korvattavia asunnon muutostöitä ovat muun muassa ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon muutostyöt, kiinteiden kalusteiden sekä rakennus- ja sisustusmateriaalien vaihtaminen ja muutoksiin liittyvä suunnittelu. Korvattavia välineitä ovat esimerkiksi nosto- ja hälytyslaitteet. Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan lisäksi antaa välineitä ja laitteita korvauksetta lainaksi myös pitkäaikaiseen käyttöön.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelusta vastaaPielaveden kunta
Palvelun toteuttaaPielaveden kunta
Alue Pielavesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pielaveden kunta
Päivitetty: 11.3.2019