suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Asunnon muutostyöt

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Oulunkaaren kuntayhtymä
Alue: Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi, Vaala
Palvelun kieli: suomi

Asunnon pienimuotoisiin muutostöihin on vammaisilla henkilöillä ja ikäihmisillä mahdollisuus saada tukea myös sosiaalihuoltolain nojalla (ei edellytä vaikeavammaisuutta).

Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolle suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa erityisiä vaikeuksia, mutta henkilö ei ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa

Muutostöinä korvataan vamman tai sairauden vaatimat välttämättömät kohtuulliset muutostyöt asunnossa ja sen välittömässä läheisyydessä. Korvattavia muutostöitä ovat esimerkiksi kynnysten poisto, ovien leventäminen, tukikahvojen kiinnittäminen sekä kylpyhuoneen ja wc-tilojen korjaukset. Saunat eivät kuulu muutostöiden piiriin. Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat esimerkiksi nostolaitteet ja hälytyslaitteet, jotka annetaan yleensä asiakkaan käyttöön ja palautetaan sosiaalitoimelle käytön tarpeen lakattua.


Tausta ja lainsäädäntö

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan tämän asunnossa tarvittavat välttämättömät muutostyöt. Hänen asunnossansa tarvitsemista välineistä ja laitteista aiheutuvat kohtuulliset kulut korvataan.

Korvattavia asunnon muutostöitä ovat muun muassa ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon muutostyöt, kiinteiden kalusteiden sekä rakennus- ja sisustusmateriaalien vaihtaminen ja muutoksiin liittyvä suunnittelu. Korvattavia välineitä ovat esimerkiksi nosto- ja hälytyslaitteet. Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan lisäksi antaa välineitä ja laitteita korvauksetta lainaksi myös pitkäaikaiseen käyttöön.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista


Palvelun toteuttaa: 
Oulunkaaren kuntayhtymä