suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Nokian kaupunki

Asunnon muutostyöt

  • Palvelu
  • Nokia
  • Julkinen palvelu

Asunnon muutostöihin myönnetään korvausta vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen ja omatoimisuus vakituisessa asunnossa on vamman tai sairauden vuoksi erityisen vaikeaa. Asunnon muutostöinä korvataan vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt (esim. ammeen poisto, kynnysten poistaminen, luiskat, tukikahvat) asunnossa ja sen välittömässä lähiympäristössä. Asunnon peruskorjaustoimenpiteet eivät kuulu korvauksen piiriin.

Välttämättömät muutostyöt ovat maksuttomia. Kustannukset korvataan valtion asuntolainoituksessa hyväksyttävän laatutason mukaisina. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tekee päätöksen asunnonmuutostyöstä ja toimittaa tilauksen vammaispalvelun kilpailuttamalle yhteistyötaholle, kun tarvittavat lupa-asiat ovat kunnossa. Asiakkaan tulee itse hankkia tarvittaessa lupa isännöitsijältä lupa muutostyöhön, sopia yhteistyökumppanin kanssa muutostyön ajankohta ja vastata muutostyön valvonnasta ja hyväksymisestä.

Asunnon muutostöistä aiheutuvia kustannuksia voit hakea myös jälkikäteen kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä, jos olet itse teettänyt muutostyöt. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tositteet tehtyjen muutostöiden kustannuksista. Päätöksessä noudatetaan edellä mainittuja kriteerejä.

Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan kustantaa asuntoon kiinteästi asennettavia välineitä tai laitteita, kuten

- nostolaite

- ovenavauslaite

- ovipuhelin

- kuulo- ja kuulonäkövammaisille tarkoitettu optinen hälytinjärjestelmä ja kiinteä induktiosilmukka

Välineet ja laitteet hankitaan yleensä kaupungin omistukseen ja annetaan vaikeavammaiselle henkilölle käytettäväksi.

Toimi näin

Hakemus asunnon muutostöistä sekä asunnon välineistä ja laitteista tehdään vammaispalvelutoimistoon. Hakemukseen tulee liittää lääkärinlausunto ja fysioterapeutin tai muun asiantuntijan lausunto muutostöiden tarpeista sekä vaikeavammaisuudesta. Kuulo- ja kuulonäkövammaisten optisia hälytinkeskuksia tai induktiosilmukkaa varten tarvitaan Tampereen yliopistollisen sairaalan kuulokeskuksen apuvälinesuositus tai kuntoutustyöntekijöiden lausunto. Lisätietoja saat vammaispalveluiden sosiaalityöntekijältä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaisille.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan tämän asunnossa tarvittavat välttämättömät muutostyöt. Hänen asunnossansa tarvitsemista välineistä ja laitteista aiheutuvat kohtuulliset kulut korvataan.

Korvattavia asunnon muutostöitä ovat muun muassa ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon muutostyöt, kiinteiden kalusteiden sekä rakennus- ja sisustusmateriaalien vaihtaminen ja muutoksiin liittyvä suunnittelu. Korvattavia välineitä ovat esimerkiksi nosto- ja hälytyslaitteet. Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan lisäksi antaa välineitä ja laitteita korvauksetta lainaksi myös pitkäaikaiseen käyttöön.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNokian kaupunki, Nokian kaupunki, Nokian kaupunki
Palvelusta vastaaNokian kaupunki
Alue Nokia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Nokian kaupunki
Päivitetty: 24.3.2020