suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Soite

Asunnon muutostyöt

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Asunnonmuutostöiden tarkoituksena on helpottaa ikääntyvien, sairaiden tai vammaisten arkea, liikkumista sekä omatoimista suoriutumista vakituisessa asunnossa. Vammaispalvelulain nojalla korvattavia välineitä ja laitteita voivat olla esimerkiksi nostolaitteet, porrashissi, turvahälytysjärjestelmät ja sähköinen ovenavausjärjestelmä. Pääsääntöiset työtehtävät ikäihmisten asunnonmuutostöissä ovat kahv ...

Toimi näin

Asunnonmuutostöihin tarvitaan aina asiakkaan tekemä hakemus ja tämän lisäksi myös lääkärintodistus. Sosiaalityöntekijä tekee (hakemuksen ja lääkärintodistuksen saatuaan) asiakkaalle ilmaisen kotikäynnin. Tarvittaessa arviointikäynnille tulee mukaan myös palveluohjaaja. Asiakas tai hänen läheisensä ottaa ensisijaisesti aina yhteyttä sosiaalityöntekijään, joka koordinoi muutostyöt kokonaisuudessaan. Työmääräys asunnonmuutostöihin suoritetaan aina vasta kriteerien täytyttyä.

Mikäli olet teettänyt muutostyöt itse, asunnon muutostöistä aiheutuvia kustannuksia voi hakea myös jälkikäteen kuuden (6) kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa tositteet tehtyjen muutostöiden kustannuksista. Kustannusten korvaamista koskevassa päätöksessä noudatetaan edellä mainittuja kriteerejä.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan asunnon muutostöistä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoistaan asunnossa tai sen välittömässä lähipiirissä. Muutostöiden välttämättömyys arvioidaan vaikeavammaisen henkilön tarpeista lähtien. Välttämättömät muutostyöt ovat asiakkaalle maksuttomia. Korvattaviksi tulevat tarpeenmukaiset, todelliset ja kohtuullisena pidettävät kustannukset.

Ikäihmisille tarkoitettujen asunnon muutostöiden asiakkuuden kriteerit:

-Kotona asuva ikäihminen

-Omaishoidontuen piirissä oleva henkilö

-Tulosidonnainen avustus

-Asunnonmuutostöiden avulla kyetään tukemaan ja jatkamaan asiakkaan turvallista kotona asumista

Muutostöiden suorittamista arvioitaessa huomioidaan henkilön tulot ja muu varallisuus.

Asunnonmuutostyön mahdollisen myöntämisen tulorajat:

-yhden henkilön talouden bruttotulot, enintään 1500 euroa/kk

-kahden henkilön talouden bruttotulot, enintään 2500 euroa/kk

-kolmen henkilön talouden bruttotulot, enintään 3500 euroa/kk

Tuloiksi ei lueta asumistukea eikä omaishoitoa koskevaan sopimukseen perustuvaa hoitopalkkiota. Yksin asuvalla voi olla säästöjä enintään 5000 euroa, kahden henkilön taloudella enintään 10 000 euroa ja kolmen henkilön taloudella enintään 13 000 euroa, joita ei huomioida varallisuusharkinnassa.

Tausta ja lainsäädäntö

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan tämän asunnossa tarvittavat välttämättömät muutostyöt. Jos hän tarvitsee asuntoonsa välineitä tai laitteita, niistä aiheutuvat kohtuulliset kulut korvataan. Jotkin hyvinvointialueet korvaavat myös ikääntyneiden asunnon muutostyöt.

Korvattavia asunnon muutostöitä ovat muun muassa ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon muutostyöt, kiinteiden kalusteiden sekä rakennus- ja sisustusmateriaalien vaihtaminen ja muutoksiin liittyvä suunnittelu. Korvattavia välineitä ovat esimerkiksi nosto- ja hälytyslaitteet. Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan lisäksi antaa välineitä ja laitteita korvauksetta lainaksi myös pitkäaikaiseen käyttöön.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Palvelun toteuttaa

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue - Soite

Palvelusta vastaa

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue - Soite
Tekstistä vastaa: Soite
Päivitetty: 1.1.2023