suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Posion kunta

Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet vaikeavammaiselle henkilölle

  • Palvelu
  • Posio
  • Julkinen palvelu

Vammaispalvelulain nojalla korvattavia asunnon muutostöitä ovat henkilön vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat välttämättömät rakennustyöt kuten ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n muutostyöt sekä vastaavat muut henkilön vakituisessa asunnossa suoritettavat rakennustyöt.

Asunnon muutostyöksi katsotaan myös muutostöiden suunnittelu sekä esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä.

Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat nostolaitteet, hälytyslaitteet tai vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet.

Kunta voi myös antaa asuntoon kuuluvia välineitä tai laitteita korvauksetta vaikeavammaisen henkilön käytettäväksi.

Toimi näin

Avustusta vaikeavammaisten asunnon muutostöihin ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita haetaan kirjallisella hakemuslomakkeella perusturvatoimistosta. Palvelua haettaessa asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arviointi, josta vastaa sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä arvioi asunnonmuutostöiden tarpeen yhdessä asiakkaan sekä terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin saamiseksi ja hakijan palvelutarvetta vastaavien palvelujen ja tukitoimien kartoittamiseksi, ota yhteyttä sosiaalityöntekijään.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lisäksi ajan tasalla oleva terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto tai suositus, josta ilmenee haettavien asunnonmuutostöiden välttämättömyys tavanomaisista elämäntoiminnoista suoriutumisessa.

http://www.posio.fi/sites/default/files/ilmoitus_sosiaalipalvelujen_tarpeesta.pdf

Kenelle ja millä ehdoin

Vammaispalvelulain mukaan kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Kunnalla ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta kustannusten korvaamiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein ja henkilö on laitoshoidon tarpeessa.

Suoritettaessa korvausta asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden tai laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin pidetään vaikeavammaisena henkilöä, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia pitkäaikaisesti.

Asunnon ja asuinympäristön perusparannukset eivät pääasiassa kuulu vammaispalvelulain korvauksen piiriin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPosion kunta
Palvelusta vastaaPosion kunta
Alue Posio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Posion kunta
Päivitetty: 5.1.2021