suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Haapaveden kaupunki

Asunnon muutostyöt

  • Palvelu
  • Haapavesi
  • Julkinen palvelu

Haapaveden kaupunki korvaa vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä. Lisäksi kaupunki korvaa asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Korvauksen suoritetaan, jos vammainen henkilö vammansa tai sairautensa johdosta niitä välttämättä tarvitsee suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Korvattavia asunnon muutostöitä ovat henkilön vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat välttämättömät rakennustyöt. Näitä ovat esim. ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, wc:n ja vesijohdon asentaminen.

Toimi näin

Täytä kirjallinen vammaispalveluhakemus. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto tai muu selvitys toimintakyvystä ja terveydentilasta.

Tulostettavan hakemuslomakkeen sekä lisätietoja palvelusta löydät kunnan verkkosivulta. Saat myös ohjausta hakemuksen täyttämiseen ja tarvittavien liitteiden ja selvitysten sekä mahdollisten lisäselvitysten hankkimiseen vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarjolla vaikeavammaiselle henkilöille, jos hänen vammansa tai sairautensa vuoksi asunnonmuutostyöt ovat välttämättömiä tavanomaisissa elämäntoiminnoissa.

Jotta asunnon muutostöitä voidaan toteuttaa, tarvitaan asunnon omistajilta suostumus/lupa asunnonmuutostöiden toteuttamiseen.

Asunnon muutostyötarpeen arvioimiseksi tehdään kotikäynti. Kotikäynti pyritään tekemään yhdessä sosiaalityöntekijän, fysioterapeutin ja rakennusalan ammattilaisen kanssa.

Tausta ja lainsäädäntö

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan tämän asunnossa tarvittavat välttämättömät muutostyöt. Hänen asunnossansa tarvitsemista välineistä ja laitteista aiheutuvat kohtuulliset kulut korvataan.

Korvattavia asunnon muutostöitä ovat muun muassa ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon muutostyöt, kiinteiden kalusteiden sekä rakennus- ja sisustusmateriaalien vaihtaminen ja muutoksiin liittyvä suunnittelu. Korvattavia välineitä ovat esimerkiksi nosto- ja hälytyslaitteet. Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan lisäksi antaa välineitä ja laitteita korvauksetta lainaksi myös pitkäaikaiseen käyttöön.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHaapaveden kaupunki
Palvelusta vastaaHaapaveden kaupunki
Alue Haapavesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Haapaveden kaupunki
Päivitetty: 18.5.2020