suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Asunnon muutostyöt

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet korvataan, jos hakija tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista vakinaisessa asunnossaan.

Korvattavia muutostöitä ovat mm. ovien leventäminen, kynnysten poistaminen, luiskien tekeminen, ammeen poisto, kiinteiden kalusteiden, rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen ja asunnon välittömässä läheisyydessä olevien esteiden poistaminen. Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat nostolaitteet, hälytyslaitteet tai vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet sekä asunnon välittömässä läheisyydessä olevat ulkoalueiden muutostyöt (esim. luiskat ja kaiteet). Asumistason tai asumismukavuuden parantamisesta aiheutuvia kustannuksia tai asunnon perusparannustöitä ei korvata. Korvattavien kustannusten on oltava kohtuullisia. Kustannuksia ei korvata, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein.

Asunnon muutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita haetaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän nettisivuilta tulostettavalla vammaispalveluhakemuksella. Asiakas voi myös ottaa yhteyttä vammaispalvelutoimistoon saadakseen apua hakemuksen tekemisessä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto, josta käy ilmi asiakkaan toimintakyky ja toimintakykyyn vaikuttavat vammat ja sairaudet. Asunnon muutostöiden välttämättömyyden arviointi ja tarkoituksenmukainen toteuttaminen edellyttää yleensä moniammatillista arviota. Hakuprosessin aikana vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tekee kotikäynnin yleensä yhdessä fysioterapeutin, toimintaterapeutin tai kuntoutusohjaajan sekä FSHKY:n hyväksymän rakennusalan ammattilaisen kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan tämän asunnossa tarvittavat välttämättömät muutostyöt. Hänen asunnossansa tarvitsemista välineistä ja laitteista aiheutuvat kohtuulliset kulut korvataan.

Korvattavia asunnon muutostöitä ovat muun muassa ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon muutostyöt, kiinteiden kalusteiden sekä rakennus- ja sisustusmateriaalien vaihtaminen ja muutoksiin liittyvä suunnittelu. Korvattavia välineitä ovat esimerkiksi nosto- ja hälytyslaitteet. Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan lisäksi antaa välineitä ja laitteita korvauksetta lainaksi myös pitkäaikaiseen käyttöön.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelusta vastaaForssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Alue Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Päivitetty: 14.9.2021