suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Asumispalvelut

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Koisorannan palvelukeskuksen asumispäivystys palvelee akuutisti asunnottomaksi joutuneita vantaalaisia asiakkaita. Asiakkat voiva itse tulla päivystykseen varamatta paikka etukäteen, myöskään lähetettä ei tarvitse palveluun. Majoitus on yhteismajoitusta. Henkilökunta tekee tilannearvion asiakkaan kanssa yhdessä ja auttaa asiakkaita löytämään pidempiaikaisen asumispaikan. Palvelukeskuksessa sijatsevat myös Arvi-yhteisö ja Koisokodit jotka ovat jatkoasumista.

Asumisyksiköt palvelevat eri asiakasryhmiä, jotka tarvitsevat yksilöllistä palvelua asumisen tueksi. Asiakkaat ovat joko asunnottomia, päihdekuntoutujia tai mielenterveyskuntoutujia. Asuminen perustuu asumisyksiköissä vuokrasopimukseen.

Oraskoti, Tähkätalo ja Näätäkuja palvelevat asunnottomia asiakkaita, asuminen perustuu vuokra-sopimukseen joka solmitaan Vantaan Tilakeskuksen kautta. Henkilökunta tukee asumista.

Pähkinäriteen asumispalveluyksikkö toimii ns. Asunto ensin periaattella, jolloin päihteiden käyttö on sallittua niin kauan, kun se ei aiheuta häiriötä muille asukkaille. Henkilökunta on paikalla kello 08.00-20.00 joka päivä.

Pyykujan ja Viidakkokujan asumisyksiköt on tarkoitettu mielenterveyskuntoutujille.

Lainsäädäntö:

Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka edellyttävät muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelut. Tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua.

Asumispalveluja toteutettaessa on huolehdittava siitä, että henkilön yksityisyyttä ja oikeutta osallistumiseen kunnioitetaan ja hän saa tarpeen mukaiset kuntoutus- ja terveydenhuollon palvelut.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301#L3P21

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812

Kenelle ja millä ehdoin

Asumisyksiköihin asiakkaat ohjautuvat palvelutarpeen arvioinnin kautta joko Asumisen sosiaalityöstä tai muualta aikuisten ja nuorten sosiaalipalveluista.

Tausta ja lainsäädäntö

Tuettu asuminen on asumismuoto, johon liittyy sosiaalipalveluita, kuten sosiaaliohjaajan tarjoamaa tukea. Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea siirtyessään itsenäiseen asumiseen esimerkiksi vanhempien tai muiden huoltajien luota tai laitoksesta. Sitä voidaan tarjota myös esimerkiksi mielenterveyskuntoutujille, päihdeongelmaisille henkilöille ja lapsiperheille, jotka tarvitsevat tukea arkitoiminnoissa ja elämänhallinnassa.

Tuettua asumista voidaan järjestää asukkaan omassa kodissa, asuntoloissa tai kunnan vuokra-asunnoissa, mutta palvelua voidaan tarjota myös muunlaisiin asuntoihin. Tukiasuntoja tarjoavat julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 24.1.2022