suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keusote

Asumispalvelut mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

  • Palvelu
  • 6 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Asumispalvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, jotka tarvitsevat erityistä tukea asumiseen ja arjen sujumiseen. Asumispalvelulla pyritään itsenäisen arjenhallinnan vahvistamiseen. Tarvittava tuki suunnitellaan yksilöllisesti ja yhdessä asiakkaan kanssa. Asumispalveluina on tarjolla tuettua asumista kotiin vievänä palveluna ja/tai asumisyksikössä, palveluasumisena ja tehostettuna palveluasumisena.

Tuetussa asumisessa henkilöstön tuki toteutuu arkipäivisin virka-aikana. Tuettu asuminen voi toteutua joko asiakkaan omassa vuokra- tai omistusasunnossa tai asumisyksikössä. Tuetun asumisen tavoitteet määritellään jokaisen asiakkaan kanssa yksilöllisesti.

Palveluasumisessa henkilöstö on paikalla päivittäin ja tehostetussa palveluasumisessa ympärivuorokautisesti.

Asumispalvelun asiakkaana olevaa tuetaan ja ohjataan kokonaisvaltaisesti arjenhallinnassa ja asumisen taidoissa, esim. kodinhuollollisissa tehtävissä, lääkehoidossa, itsestä huolehtimisessa ja taloudenhallinnassa. Tavoitteena on kuntoutua kevyemmin tuettuun asumiseen ja/tai itsenäiseen asumiseen.

Asumispalvelut on jaettu Keusoten omiin asumispalveluihin ja ostopalveluihin.

Toimi näin

Asumispalvelua haetaan hakemuksella, jotka käsitellään monialaisessa asumisen tuen työryhmässä. Tee hakemus omatyöntekijäsi kanssa, joka lähettää sen työryhmälle. Omatyöntekijä voi olla sosiaalityöstä, mielenterveys- ja päihdepalveluista tai erikoissairaanhoidosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Asiakkaalla tulee olla mielenterveys- ja/tai päihdeongelmasta johtuva asumisen ja arjenhallinnan tuen tarve. Pelkästään asunnon tarve ei täytä palvelun kriteerejä. Palvelun myöntää hakemuksen perusteella asumisen tuen työryhmä.

Palvelu on maksuton.

Maksuton (tuettu asuminen). Keusoten ohjeen mukainen asiakasmaksu (Palveluasuminen ja Tehostettu palveluasuminen)

Tausta ja lainsäädäntö

Mielenterveyskuntoutuja on oikeutettu saamaan tarvittaessa tukea itsenäiseen asumiseen. Palveluja tarjotaan ensisijaisesti kuntoutujan omaan kotiin. Sosiaaliohjaaja, asumisneuvoja tai muu tukihenkilö auttaa asunnon hankinnassa, kotiutumisessa ja arkiaskareiden järjestämisessä. Tuki voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Tarkoitus on edistää asukkaan kuntoutumista, omatoimisuutta ja toimintakykyä.

Palveluasumista järjestetään mielenterveyskuntoutujalle, joka tarvitsee sekä soveltuvan asunnon että hoitoa ja huolenpitoa. Tehostetussa palveluasumisessa hoitoa ja huolenpitoa on saatavilla ympärivuorokautisesti.

Mielenterveyskuntoutujaa voidaan tukea myös siten, että hän asuu jonkin aikaa laitoksessa. Pitkäaikainen hoito ja huolenpito laitoksessa on mahdollista, jos se on kuntoutujan terveyden tai turvallisuuden kannalta välttämätöntä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeusote
Palvelusta vastaaKeusote
Alue Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keusote
Päivitetty: 9.11.2021