suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Asukkaiden valinnan valvonta

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Asukasvalintoja valvotaan, jotta asunnot saisivat niitä eniten tarvitsevat. Samalla takaamme, että vuokrataloissa ja asuinalueilla säilyy monipuolinen asukasrakenne. Käytännössä valvonta tapahtuu siten, että Ara-vuokra-asuntoja omistavat yritykset ja yhteisöt ilmoittavat asukasvalinnoista asuntopalvelut-yksikköön. Asukkaiksi valittujen tulot ja varallisuus sekä asunnontarve tarkistetaan.

Toimi näin

Näin ilmoitat asukasvalinnoista - Asukasvalinnat, sähköposti: asvalvonta@hel.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Asukasvalinnassa etusijalle asetetaan kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat.

Tausta ja lainsäädäntö

Vuokra-asuntoa etsivä voi tiedustella vuokra-asuntoa kunnalta. Kunnan omistamat vuokra-asunnot ovat useimmiten valtion tuella rakennettuja vuokra-asuntoja, joihin sovelletaan laissa säädettyjä asukasvalintakriteerejä.

Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta tarjota kuntalaisilleen vuokra-asuntoja, mutta kunnan tehtäviin kuuluu asunto-olojen kehittäminen alueellaan. Useimmat kunnat rakennuttavat vuokra-asuntoja ja tarjoavat niitä vuokrattaviksi joko suoraan kuntalaisilleen tai perustamansa vuokrataloyhtiön kautta.

Palvelun toteuttaa

Helsingin kaupunki

Palvelusta vastaa

Kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupunki
Tekstistä vastaa: Kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 4.6.2023