suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Asukastoiminnan avustukset

 • Palvelu
 • Rovaniemi
 • Julkinen palvelu

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö ja Rovaniemen kaupunki tukevat kylien ja keskustan alueiden omaehtoista kehittämistoimintaa.

Avustuksien avulla rekisteröidyt yhdistykset toteuttavat seuraavia yhdessä sovittuja laajempia kehittämisasioita alueillaan, kuten sujuvat ja asukaslähtöiset palvelut, elämyksellinen ja toimiva elinympäristö sekä kylillä elinvoimaiset ja monipuoliset elinkeinot. Avustuksilla lisätään asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuutta oman elinympäristönsä kehittämisessä.

Toimi näin

Haku on avoinna vuosittain huhtikuun ajan.

Hae avustusta täyttämällä avustushakemuslomake, joka julkaistaan haun auetessa Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Tee jokaisesta hankkeesta oma kehittämistukihakemus.

Lähetä avustushakemukset hakuaikana, viimeistään viimeisenä hakupäivänä klo 15 mennessä.

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukset ovat julkisia.

Kehittämistukihakemukset:

 • Kyläalueen kehittämistukihakemus tulostettava sekä täytettävä paperinen hakemus
 • Asukastoiminnan kehittämistukihakemus (keskustan lisäksi Saarenkylän ja Ylikylän alueet) tulostettava sekä täytettävä paperinen hakemus

Toimintatukihakemus:

 • Kylä- ja asukastoiminnan toimintatukihakemus tulostettava sekä täytettävä paperinen hakemus tai
 • Kylä- ja asukastoiminnan toimintatukihakemus sähköinen hakemus

Hae vain yhdellä lomakkeella.

Toimita hakemuksen mukana seuraavat liitteet:

Kehittämistuki:

 • toimintasuunnitelma vuodelle 2021
 • talousarvio vuodelle 2021
 • pöytäkirjanote hallituksen päätöksestä hakea avustusta
 • selvitys aiemmin maksetun tuen käyttämisestä

Toimintatuen hakemiseen ei tarvita liitteitä eikä sitä tarvitse selvittää.

Selvityslomake:

Toimita selvityslomakkeen mukana seuraavat liitteet:

(selvitä vuosittain yksi hanke / lomake)

 • toimintakertomus
 • tuloslaskelma
 • tase
 • tilin- / toiminnantarkastuskertomus

Kenelle ja millä ehdoin

Kehittämistuki

Tukea myönnetään rekisteröidyille kyläyhdistyksille alla olevien toimintalinjojen mukaisesti:

Kyläalueet:

• Asukkaiden hyvinvointi ja terveys

• Lähipalvelut

• Digitaalinen osaaminen ja viestintä

• Elinympäristö: maisemanhoito, reitit, laavut jne.

• Kylätilat ja niiden käytön monipuolistaminen

• Kylien ja alueiden yhteistyö: tonttimarkkinointi, tapahtumat jne.

• Rovaniemen kylästrategian 2025 mukaiset muut toimenpiteet

Keskustan alueet (Saarenkylä ja Ylikylä kuuluvat keskustan alueeseen):

• Asukkaiden hyvinvointi ja terveys

• Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen

• Elinympäristön kehittäminen: maiseman ja ympäristönhoitotyöt

• Kokoontumistilojen kehittäminen

• Alueiden yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisääminen

• Koulutustoiminta

• Tiedotus ja markkinointi

Kehittämismäärärahoilla suoritetut hankinnat ovat kyläyhdistysten yleisessä käytössä ja niitä ei vuokrata esimerkiksi yksittäisten henkilöiden käyttöön. Määrärahoista ei rahoiteta tavanomaisia tapahtumia, tarjoilukuluja eikä palkintoja.

Hakija sitoutuu vastaamaan avustuksella hankittujen laitteiden, rakenteiden sekä varusteiden turvallisuudesta ja kunnossapidosta.

Mikäli hanke ei toteudu, yhdistys palauttaa kehittämistuen. Tuen maksamisen edellytyksenä on, että aiempien vuosien tukien selvitykset on hyväksytty.

Toimintatuki

Tuki on tarkoitettu rekisteröityjen asukas- ja kyläyhdistysten hallinnollisiin kuluihin, toimintatuesta ei tarvitse antaa selvitystä.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 8.6.2021