suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kajaanin kaupunki

Asemakaavoitus

  • Palvelu
  • Kajaani
  • Julkinen palvelu

Asemakaava ohjaa yksityiskohtaisesti rakentamista ja muuta maankäyttöä niin, että paikalliset olosuhteet, kaupunki- ja maisemakuva, hyvä rakentamistapa, olemassa oleva rakennuskanta ja lainsäädännön vaatimukset otetaan huomioon. Käyttötarkoituksen lisäksi asemakaavassa voidaan määrätä tarkalleen rakennusten sijainti, rakennusten korkeus sekä kerrosluku ja rakennusoikeus. Asemakaava voi olla esimerkiksi vain yhtä tonttia koskeva tai käsittää laajoja alueita, joilla on rakentamiseen tarkoitettujen alueiden lisäksi esimerkiksi yleisiä alueita kuten puistoa ja katualueita. Rakennusta ei saa rakentaa eikä alueella toimia asemakaavassa määritellyn toiminnan tai muiden määräysten vastaisesti.

Kajaanin kaupunki vastaa asemakaavoituksesta alueellaan. Asemakaavoja on Kajaanissa keskustaajamassa sekä Otanmäen ja Vuolijoen kaupunginosissa. Kajaanin kaupunki seuraa asemakaavojen ajantasaisuutta. Asemakaavoja ja asemakaavan muutoksia laaditaan tarpeen mukaan. Aloite asemakaavan laatimiseen voi tulla myös maanomistajalta. Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittisiin tavoitteisiin kuuluu sisäänpäin kasvu, jolloin asemakaava-aluetta tiivistetään muuttamalla asemakaavoja asemakaava-alueen sisällä tehokkaammiksi. Toisinaan asemakaava-aluetta joudutaan myös laajentamaan. Asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto. Vähäisen asemakaavan muutoksen voi hyväksyä ympäristötekninen lautakunta.

Asemakaavan laatimiseen voi osallistua kaavan laatimisen eri vaiheissa kaavan ollessa vireillä. Osallistumisesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta asema- ja yleiskaavoituksessa kerrotaan tarkemmin kaavoituksen verkkosivuilla. Vireillä olevilla asema- ja yleiskaavoilla on omat sivut.

Toimi näin

Kaavoitukseen osallistumisesta on kerrottu tarkemmin kaavoituksen verkkosivuilla kohdassa kaavoituksen kulku ja osallistuminen. Vireillä olevilla kaavoilla on verkkosivut, joilla tiedotetaan kaavoituksen etenemisestä ja vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista. Kaavoituksesta tiedotetaan ja vuorovaikutus toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyllä tavalla.

Asemakaavan tai asemakaavamuutoksen hakemisesta ja maksuista on kerrottu niin ikään kaavoituksen verkkosivuilla kohdassa asemakaavoitus.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Asemakaavan tai asemakaavamuutoksen hakemisesta ja maksuista on kerrottu kaavoituksen verkkosivuilla kohdassa asemakaavoitus.

Kaavaan liittyvistä maankäyttösopimuksista ja kehittämiskorvauksista sekä maan luovuttamisesta ja lunastamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Maankäyttö- ja rakennusasetus, asemakaava

Maankäyttö- ja rakennuslaki, asemakaava

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKajaanin kaupunki
Palvelusta vastaaKajaanin kaupunki
Alue Kajaani
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kajaanin kaupunki
Päivitetty: 25.10.2019