suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tuusniemen kunta

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Tuusniemi
  • Julkinen palvelu

Tuusniemellä asemakaavoituksesta vastaa kunnanhallitus. Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Alueen tulevasta käytöstä määritellään, mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin saa rakentaa ja millä tavalla rakennetaan. Määräykset voivat koskea myös rakennusten korkeuksia, katujen leveyksiä sekä muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja.

Kaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Kaavoja suunnitellaan siten, että osallisilla, eli niillä, joita kaavoitus koskee, on mahdollisuus saada tietoa suunnittelusta ja osallistua siihen. Suunnitteluun osallistutetaan päättäjät, kuntalaiset ja ne intressiryhmät, joita tarkastelualueen kehittäminen erityisesti koskettaa.

Toimi näin

Kaavoituksesta vastaa tekninen johtaja. Vaikuttaminen on mahdollista heti kunnanhallituksen kaavoituksesta koskevan aloittamispäätöksen jälkeen. Yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostilla tekniseen johtajaan. Varsinaiset kaavoitukset ovat ajankohtaisena nähtävissä kunnan nettisivuilla kaavoituskatsauksessa.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTuusniemen kunta
Palvelusta vastaaTuusniemen kunta
Alue Tuusniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tuusniemen kunta
Päivitetty: 23.5.2019