suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Sodankylän kunta
Alue: Sodankylä
Palvelun kieli: suomi

Sodankylän kunnassa on voimassa neljä asemakaava-aluetta Kakslauttasessa, Kirkonkylällä, Kultaojalla ja Luostolla. Ajantasaiset asemakaavat löytyvät sähköisestä karttapalvelusta. ​Vireillä olevat kaavat löydät kotisivuiltamme kaavatorilta: http://www.sodankyla.fi/asuminen/Pages/Vireillä-olevat-asemakaavat.aspx

Kaavoituksen vaiheista tiedotetaan julkisilla kuulutuksilla kunnan kotisivuilla osoitteessa www.sodankyla.fi.

Sodankylässä asemaakaavojen valmistelusta vastaa maankäyttöpäällikkö. Asemakaavat hyväksyy kunnanhallituksen esityksestä kunnanvaltuusto.


Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.


Palvelun toteuttaa: 
Sodankylän kunta