suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siuntion kunta

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Siuntio
  • Julkinen palvelu

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava. Asemakaava osoittaa tarpeelliset alueet kaavoittamista varten ja ohjaa rakentamista sekä muuta maankäyttöä. Ranta-alueille laaditaan ranta-asemakaava. Vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat ja niiden muutokset hyväksyy kunnanvaltuusto. Tekninen lautakunta hyväksyy vaikutukseltaan muut kuin merkittävät asemakaavat ja niiden muutokset. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää ilmoitusta kaavahankkeen vireille tulosta. Vireille tulosta voidaan ilmoittaa kaavoituskatsauksessa, lehtikuulutuksella tai lähettämällä henkilökohtaisia kirjeitä. Asemakaavamääräyksiä täydentää kunnanvaltuuston hyväksymä rakennusjärjestys. Se on ohjeena myös asemakaava-alueen ulkopuolisten alueiden toteuttamisessa. Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus, oikeusvaikutteinen osayleiskaava tai yleiskaava, asemakaava ja Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset menevät rakennusjärjestyksen edelle. Asemakaava on laadittu Siuntion kunnan alueella seuraaviin taajamiin: Kirkonkylä, Kuntakeskus, Sunnanvik ja Störsvik.

Toimi näin

Tarkempi kuvaus kaavojen käsittelysta Siuntiossa katso oheinen verkkosivu.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSiuntion kunta
Palvelusta vastaaSiuntion kunta
Alue Siuntio
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Siuntion kunta
Päivitetty: 24.2.2020