suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kaarinan kaupunki

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Kaarina
  • Julkinen palvelu

Yleiskaavat, asemakaavat sekä poikkeamis- ja suunnittelutarveluvat ovat kaavoituksen keinoja vaikuttaa ympäristöön. Kaavoitustoimi osallistuu myös rakennuslupavalmisteluun ja rakentajien neuvontaan. Uusien alueiden rakentaminen tukee olemassa olevan taajaman kehittymistä kaupungin strategian mukaisesti. Ranta-alueiden saavutettavuutta pyritään parantamaan. Uudisrakentaminen sijoitetaan niin, että edistetään kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen kehittymistä.

Jokaista kaavatyötä varten laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa määritellään kaavatyön vaiheet. Kuka tahansa voi ilmoittautua kaavoitustoimistoon osalliseksi koko kaavatyön ajan. Osallinen saa kotiin kirjeen kaavatyön vaiheista. Kaikista kaavatöistä saat jatkuvasti tietoja kaavoitustoimistosta ja kaupungin palvelupisteestä.

Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia Aloitteen asemakaavan laatimisesta voi tehdä omistamalleen maalle. Asemakaavan laatiminen on maksullista. Maksu määräytyy kulloinkin voimassa olevan kaupunkikehityspalveluiden taksan tai erillisessä sopimuksessa sovitun hinnan mukaisesti. Asemakaavatyön laatimisesta päättää kaavan laajuudesta riippuen kaupunkikehityslautakunta tai kaupunginvaltuusto.

Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Aloitteen asemakaavan laatimisesta voi tehdä omistamalleen maalle. Asemakaavan laatiminen on maksullista. Maksu määräytyy kulloinkin voimassa olevan kaupunkikehityspalveluiden taksan tai erillisessä sopimuksessa sovitun hinnan mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKaarinan kaupunki
Palvelusta vastaaKaarinan kaupunki
Alue Kaarina
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kaarinan kaupunki
Päivitetty: 8.4.2022