suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hämeenkyrön kunta

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Hämeenkyrö
  • Julkinen palvelu

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Asemakaavan toteutumista valvoo kunnan rakennusvalvonta rakennuslupamenettelyn kautta. Asemakaavoja laaditaan pääasiassa taajamiin kunnan omistamalle maalle. Asemakaavassa vahvistetaan myös nimet kaavakaduille.

Myös yksityinen maanomistaja voi laatia asemakaavamuutoksen omistamalleen maalle. Kaava tulee laatia kunnan kaavoittajan ohjauksessa. Yksityisen kaavan etenemisen vaiheista päättää kunnanhallitus ja kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Kaavan hallinnollisesta käsittelystä peritään maksu. Mikäli yksityinen maanomistaja on mukana kunnan laatimassa asemakaavassa, voidaan periä kehittämiskorvaus.

Kaava on nähtävillä maankäytön ja kaavoituksen kotisivuilla ja asiakirjan laajuudesta riippuen myös kunnan ilmoitustaululla. Kaavaan voi jättää vapaamuotoisen kannanoton tai huomautuksen. Asemakaavan laadintaan voi vaikuttaa eri nähtävillä olovaiheissa (osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnosvaihe, ehdotusvaihe). Uuden kaavan laadinnan vaiheista kuulutetaan kunnan internet-sivuston etusivulla ja kunnantalon ilmoitustaululla.

Toimi näin

Lisätietoa asemakaavasta antaa kunnan kaavoitusarkkitehti.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Yksityisen asemakaavamuutoksen hallinnollisesta käsittelystä peritään maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHämeenkyrön kunta
Palvelusta vastaaHämeenkyrön kunta
Alue Hämeenkyrö
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hämeenkyrön kunta
Päivitetty: 23.5.2019