suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen kaupunki

Arkisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Raahe
  • Julkinen palvelu

Raahen raatihuoneella sijaitsevat kirjaamo ja arkisto vastaavat kaupungin arkisto- ja tietopalvelusta. Palvelu on tarkoitettu kuntalaisille, kaupungin henkilökunnalle, tutkijoille, yrityksille, yhteisöille ja muille asiakkaille.

Raahen kaupungin kirjaamo antaa asiakkaille tietoa vireillä olevien asioiden käsittelyvaiheista, kuuluttamisesta ja päätöksistä. Kirjaamoon voit jättää esimerkiksi Raahen kaupungille osoitettuja aloitteita ja lausuntapyyntöjä. Kirjaamossa on myös nähtävillä julkisiin kuulutuksiin liittyviä päätöksiä ja muita asiakirjoja.

Raahen raatihuoneella sijaitseva kaupunginarkisto on päätearkisto, missä säilytetään Raahen kaupungin sekä Saloisten, Pattijoen ja Vihannin kuntien aikaisia asiakirjoja. Päätearkistossa säilytetään kaupungin pitkään ja pysyvästi säilytettävää aineistoa, kuten koulutodistukset ja rakennuspiirustukset.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Ensisijainen yhteydenottotapa on kirjaamon sähköposti. Pyri kuvailemaan tarvitsemasi tiedot mahdollisimman tarkasti, esimerkiksi asia tai ajanjakso. Voit tehdä palvelupyynnön myös erillisellä tietopyyntölomakkeella, minkä löydät Raahen kaupungin verkkosivustosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Viranomaisten asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia, ellei laissa toisin määrätä. Sinulla on myös oikeus saada tietoja itseäsi koskevista asioista.

Palvelu on maksuton.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Tietyistä arkisto- ja tietopalvelun toimista peritään hinnaston mukainen maksu. Maksullisia toimia ovat esimerkiksi tiettyjen todistusten jäljennökset.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaahen kaupunki
Palvelusta vastaaRaahen kaupunki
Alue Raahe
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Raahen kaupunki
Päivitetty: 22.2.2020