suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raision kaupunki

Apuvälinepalvelut

  • Palvelu
  • Raisio
  • Julkinen palvelu

Apuvälinelainaamoon ei tarvita lähetettä. Terveyskeskuksessa on käytössä lomake puolesta asiointiin. Apuvälinepalvelut ovat tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky on rajoittunut vamman, sairauden, ikääntymisen tai kehitysviivästymän vuoksi. Apuvälineiden avulla pyritään tukemaan, ylläpitämään tai parantamaan toimintakykyä taikka ehkäisemään toimintakyvyn heikentymistä sekä tukemaan itsenäisyyttä. Apuvälineen kuljetuksesta vastaa ensisijaisesti asiakas. Suuren apuvälineen kuljetuksesta (esim. kotihoitosänky) vastaa terveydenhuolto.

Toimi näin

Jos tarvitset kävelyn, liikkumisen ja peseytymisen perusapuvälinettä, ota yhteyttä apuvälinelainaamoon.

Jos tarvitset yksilöllistä liikkumisen apuvälinettä (esim. pyörätuoli), siirtymisen apuvälinettä (esim. suihkutuoli, nostolaite) tai pienapuvälinettä, ota yhteyttä toimintaterapeuttiin.

Jos tarvitset pohjallista, tukiliiviä, polvitukea, ota yhteyttä fysioterapeuttiin.

Jos tarvitset proteesia, peruukkia, jalkineita, ota yhteyttä osastonhoitajaan.

Jos tarvitset tukisukan, lääkäri arvioi tarpeen ja tekee lähetteen (viesti) Kuntoutuspalvelujen osastonhoitajalle:

- laskimosairauden vaikeusaste (CEAP: C4-C6 ovat korvattavia, alemmat asiakas hankkii itse)

- oireiden haittaluokka (vähintään 2 jotta korvataan)

- tarvittavan puristusluokan (CEN: 2 tai sen yli korvataan, alle 2 asiakas hankkii itse)

Kenelle ja millä ehdoin

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuväline lainataan tai luovutetaan henkilölle, joilla on lääkärin toteama ja pitkäaikainen vamma, sairaus tai kehitysviivästymä. Apuvälineellä tuetaan itsenäistä selviytymistä päivittäisissä toimissa. Apuvälineen tarve arvioidaan kuntoutujan ja apuvälinealan asiantuntijan yhteistyönä. Arvioinnin ja hankinnan tekee se julkinen terveydenhuolto, jossa kuntoutujan Kuntoutussuunnitelma tehdään.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden saamisen edellytyksenä on alan asiantuntijan toteama apuvälineen tarve. Asiantuntija voi tapauksesta riippuen olla esimerkiksi lääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti tai kuntohoitaja. Apuvälineitä ovat muun muassa pyörätuolit, kävelykepit, suihkutuolit sekä näön, kuulon ja kommunikoinnin apuvälineet.

Apuvälineitä voi saada lyhytaikaisesti lainaan ilman asiantuntijan lausuntoa. Julkisesta terveydenhuollosta maksuttomasti lainattavia apuvälineitä ovat muun muassa kyynärsauvat, kävelykepit, rollaattorit, WC-korokkeet, sängynjalankorokkeet, pyörätuolit ja erilaiset kävelytelineet.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaision kaupunki
Palvelusta vastaaRaision kaupunki
Alue Raisio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raision kaupunki
Päivitetty: 18.6.2019