suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Ampumayhdistyksen perustamislupa ja lupa yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Yhdistyksen perustaminen ampuma-aseiden käytön harjoituttamiseen edellyttää lupaa, ellei kyseessä ole yksinomaan metsästystä varten perustettu yhdistys (ns. ampumayhdistyslupa).

Lupa haetaan myös yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen silloin, jos yhdistyksen toiminta muuttuu niin, että sen toimintaan kuuluu muun toiminnan ohella ampuma-aseiden käyttöön harjoituttaminen.

Toimi näin

Toimita vapaamuotoinen hakemus sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka toimialueella yhdistyksen kotipaikka sijaitsee. Yhdistyksen perustajien tai yhdistyksen nimenkirjoittajien tulee allekirjoittaa hakemus.

Mikäli olet perustamassa yhdistystä, tuo hakemuksessa ja sen liitteissä esille seuraavat asiat:

 • perustamiskirjan allekirjoittajat, heidän henkilötunnuksensa ja kotipaikkansa
 • yhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot
 • perustamiskirja alkuperäisenä. Perustamiskirjaa ei palauteta, joten se tulee tehdä kahtena kappaleena. Toinen kappale lähetetään yhdistystä rekisteröitäessä patentti- ja rekisterihallitukseen ja toinen hakemuksen liitteenä aluehallintovirastoon.
 • yhdistyksen säännöt
 • yhdistyksen perustajien tulee allekirjoittaa hakemus
 • jos hakijana on vain yksi perustajista, hänen tulee toimittaa muilta perustajilta valtakirja luvan hakemista varten.

Mikäli olet muuttamassa yhdistyksen sääntöjä, tuo hakemuksessa ja sen liitteissä esille seuraavat asiat:

 • istuvan hallituksen jäsenet, heidän henkilötunnuksensa ja kotipaikkansa
 • alle kolme kuukautta vanha yhdistysrekisterinote
 • jos istuvan hallituksen jäsenet tai nykyiset nimenkirjoitukseen oikeutetut henkilöt eivät käy ilmi yhdistysrekisterinotteesta, pöytäkirjanote siitä viimeisestä yhdistyksen kokouksesta, jossa nämä henkilöt on valittu
 • yhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot
 • pöytäkirjanote siitä yhdistyksen kokouksesta, jossa on päätetty yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta. Jos yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen tarvitaan voimassa olevien sääntöjen mukaan kahden peräkkäisen yhdistyksen kokouksen päätös, pöytäkirjanote myös jälkimmäisestä kokouksesta.
 • yhdistyksen voimassa olevat säännöt
 • yhdistyksen uudet säännöt tai luonnos uusiksi säännöiksi
 • yhdistyksen nimenkirjoittajien tulee allekirjoittaa hakemus.

Kenelle ja millä ehdoin

Aluehallintovirasto (AVI) pyytää poliisiviranomaisen lausunnon lupa-asian käsittelyä varten.

Palvelu on maksullinen.

Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 mukaisesti.


Käsittelyaika

Noin kuukausi.

Voimassaoloaika

Toistaiseksi voimassaoleva lupa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 9.9.2020