suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Poliisi

Ampuma-aseluvat

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Poliisi myöntää ampuma-aseiden ja aseen osien hankkimiseen ja hallussapitoon oikeuttavia lupia. Ampuma-aseen ja kaasusumuttimen hankintaan ja hallussapitoon oikeuttava lupa voidaan antaa myös Suomessa rekisteröidylle tai julkista tehtävää hoitavalle yhteisölle ja säätiölle.

Toimi näin

Ampuma-aselain mukaiset lupahakemukset joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta saatetaan vireille suullisella hakemuksella, jonka vastaanottava virkailija kirjaa poliisin asetietojärjestelmään. Hakijan on kuitenkin aina esitettävä hakemuksensa perustelut kirjallisesti.

Aselupaa haettaessa on oltava mukana:

• passi tai henkilökortti (ajokortti ei ole henkilöllisyyttä osoittava asiakirja)

• hakemuksen perustelut kirjallisina ja muut hakemuksen perustelemiseen tarvittavat asiakirjat

• sotilaspassi, siviilipalvelustodistus, kutsuntatodistus tai todistus palvelusta vapauttamisesta

• ampuma-aseen käyttötarkoituksen mukaiset todistukset

Lisätietoja ampuma-aselain mukaisista hakemuksista, kuten rinnakkaisluvista, yhteisöluvista, aseenkäsittelyluvista, kaksoiskappalehakemuksista, yksityisistä tuonti- ja siirtoluvista tai Euroopan ampuma-asepassista löytyy poliisin verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Ampuma-aseen ja aseen osan hankkimiseen ja hallussapitoon on oltava hyväksyttävä käyttötarkoitus. Hakijan pitää myös täyttää hankkimisluvan saajaa koskevat edellytykset.

Yksityistä tuontilupaa, suostumusta, ennakkosuostumusta ja suostumusta yksityiseen siirtoon lukuun ottamatta ampuma-aselain mukaiset lupahakemukset voidaan saattaa vireille suullisella hakemuksella. Hakijan on kuitenkin aina esitettävä hakemuksensa perustelut kirjallisesti. Perustelulomakkeita eri tarkoituksiin löytyy poliisin verkkosivuilla.

Aselupa voidaan myöntää vain sellaiselle 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka on terveydentilansa ja käyttäytymisensä puolesta sopiva pitämään hallussaan ampuma-asetta ja aseen osaa. Esimerkiksi rikollinen menneisyys tai päihteiden väärinkäyttö voivat olla este luvan saamiselle.

Aselupa pistoolia, pienoispistoolia, revolveria tai pienoisrevolveria taikka niiden osaa varten voidaan antaa vain 20 vuotta täyttäneelle henkilölle.

Palvelu on maksullinen.

Maksu perustuu sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta. Asetus uusitaan määräajoin.


Voimassaoloaika

Aselupaan liitetty hankkimisoikeus on voimassa pääsääntöisesti yhden vuoden, erityisistä syistä enintään kaksi vuotta. Hankittu ampuma-ase tai aseen osa on esitettävä poliisilaitoksella 30 päivän kuluessa ampuma-aseen tai aseen osan hankkimisesta, mutta kuitenkin ennen hankkimisoikeuden voimassaolon päättymistä. Aselupaan liitettävä hallussapito-oikeus voi olla voimassa joko määräajan tai toistaiseksi.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPoliisi
Palvelusta vastaaPoliisi
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Poliisi
Päivitetty: 16.11.2020