suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Poliisi

Ampuma-aseiden ulkomaankauppa.

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Luvan aseiden kaupalliseen siirtoon, tuontiin, vientiin ja kauttakuljetukseen Suomeen ja Suomesta antaa ja peruuttaa Poliisihallitus.

Luvan aseiden yksityiseen vientiin antaa ja peruuttaa Poliisihallitus.

Toimi näin

Kaupallinen siirtolupahakemus jätetään postitse Poliisihallituksen asehallintoon Riihimäelle.

Yksityinen siirtolupahakemus jätetään poliisilaitokselle. Ennakkosuostumus määränpäämaasta tulee liittää siirtolupahakemukseen.

Aseiden ulkomaankauppaan liittyvissä lupa-asioissa on hyvä ottaa etukäteen yhteys aselupa-asioita hoitavaan poliisilaitokseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Ennakkosuostumus voidaan antaa ase-elinkeinonharjoittajalle, jolla on oikeus harjoittaa asealan elinkeinoa siirrettävillä ampuma-aseilla, aseen osilla, patruunoilla ja erityisen vaarallisilla ammuksilla. Ennakkosuostumuksen antamisen edellytyksenä on, ettei siirrosta aiheudu vaaraa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiselle.

Kaupallinen siirtolupa voidaan antaa ase-elinkeinonharjoittajalle, jolla on oikeus harjoittaa asealan elinkeinoa siirrettävillä ampuma-aseilla, aseen osilla, patruunoilla ja erityisen vaarallisilla ammuksilla. Luvan antamisen edellytyksenä on, että siirtoon ei määrämaan viranomaisen antaman ilmoituksen perusteella ole estettä ja että siirto-olosuhteet ovat turvalliset. Kaupallista siirtolupaa koskeva lupatodistus on pidettävä mukana esineitä siirrettäessä.

Kaupallinen kauttakuljetuslupa voidaan antaa hakijalle, joka esittää loppukäyttäjätodistuksen tai muun luotettavan selvityksen siitä, ettei luvan antamiselle ole estettä.

Kaasusumuttimen kaupallinen vientilupa voidaan antaa ase-elinkeinonharjoittajalle, jolla on oikeus harjoittaa asealan elinkeinoa vietävillä kaasusumuttimilla. Kaasusumuttimen kaupallisen vientiluvan antaja voi vaatia hakijaa esittämään loppukäyttäjätodistuksen tai muun luotettavan selvityksen siitä, ettei luvan antamiselle ole estettä.

Palvelu on maksullinen.

Maksu perustuu sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta. Asetus uusitaan määräajoin.


Voimassaoloaika

Kaupallinen ennakkosuostumus sekä ampuma-aselain 4. luvussa tarkoitetut muut luvat kuin kaupallinen siirtolupa annetaan asealan elinkeinoluvan voimassaoloajaksi. Ne annetaan kuitenkin enintään kolmeksi vuodeksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Ampuma-aselaki

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPoliisi
Palvelusta vastaaPoliisi
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Poliisi
Päivitetty: 16.11.2020