suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Poliisi

Ampuma-aseiden ja - tarvikkeiden käyttöturvallisuuden tarkastus.

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Poliisihallituksen asehallinto suorittaa jokaiselle ampuma-aseelle yleistarkastuksen, koeammunnan sekä koeammunnan jälkeisen tarkastuksen kansainvälisen tarkastusjärjestön tarkastusmenetelmän tai sitä vastaavan menetelmän mukaan. Tarkastukset hyväksytään ristiin sopimusvaltioissa, eikä tarkastusta tarvitse tehdä, jos ampuma-ase tai patruunat on jo tarkastettu jossakin tarkastusjärjestöön kuuluvassa valtiossa.

Asehallinto suorittaa lisäksi ampumatarvikkeille tyyppitarkastuksen ja valmistus- tai maahantuontierän tarkastuksen.

Poliisihallitus voi antaa patruunoiden valmistajalle tai maahantuojalle patruunoiden tarkastusmerkinnän käyttöoikeuden erikseen säädetyillä edellytyksillä.

Toimi näin

Ampuma-aseiden ja ampuma-aseiden ladatut ampumatarvikkeet on ennen myyntiä toimitettava tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi Poliisihallituksen asehallintoon. Lisätietoja tarkastuksen ja hyväksynnän suorittamisesta saa sähköpostitse osoitteesta asehallinto@poliisi.fi tai puhelimitse poliisin neuvontapalvelusta.

Sillä, joka toimittaa aseen tai ampumatarvikkeen tarkastettavaksi, on oikeus pyynnöstä saada erillinen todistus suoritetusta tarkastuksesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Myyntiä varten valmistetut, korjatut, Suomeen siirretyt ja tuodut ampuma-aseet ja patruunat on ennen kauppaan laskemista tai muuta luovuttamista tarkastutettava niiden käyttöturvallisuuden toteamiseksi siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Tarkastuttamisvelvollisuus ei koske sellaisia keräilyllisesti arvokkaita ampuma-aseita ja patruunoita, jotka valmistetaan, korjataan tai siirretään tai tuodaan Suomeen museossa tai kokoelmassa pitämistä varten.

Yksityiseen valmistamislupaan voidaan sisällyttää ehto, jonka mukaan myös omaa käyttöä varten valmistettu ampuma-ase on tarkastutettava sen käyttöturvallisuuden toteamiseksi.

Ampuma-asetta tai patruunaa, jota ei ole tarkastuksessa hyväksytty, ei saa pitää kaupan eikä muuten luovuttaa.

Palvelu on maksullinen.

Maksu perustuu sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta. Asetus uusitaan määräajoin.


Määräaika

Käyttöturvallisuuden toteamiseksi on ampuma-aseet sekä ampuma-aseiden ladatut ampumatarvikkeet ennen myyntiä tarkastettava ja hyväksyttävä siten kuin asetuksessa ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta säädetään.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPoliisi
Palvelusta vastaaPoliisi
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Poliisi
Päivitetty: 16.11.2020