suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Ammattitauti-ilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Jos lääkäri epäilee ammattitautilaissa tarkoitettua ammattitautia tai työstä johtuvaa muuta työperäistä sairautta, hänen on viipymättä tehtävä salassapitosäännösten estämättä asiasta ilmoitus aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle.

Ilmoituksessa on käytävä ilmi

  • sairastuneen nimi, henkilötunnus sekä muut yhteystiedot
  • työnantajan nimi sekä tämän työpaikan yhteystiedot
  • muut tarpeelliset yhteystiedot
  • altistumisen laatu ja kesto
  • tieto sairauden laadusta, toteamisesta ja siitä aiheutuneesta haitasta.

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue arvioi, onko lääkärin ilmoituksen perusteella syytä selvittää työpaikan työskentelyolosuhteita valvontatoimin.

Toimi näin

Toimita ilmoitus sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee. Käytä ilmoittamiseen Ilmoitus todetusta ammattitaudista / Ilmoitus työstä johtuneesta sairaalloisesta tilasta -lomaketta, jonka voit ladata Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Ammattitauti on sairaus, jonka pääasiallinen aiheuttaja on työssä oleva fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen tekijä. Ammattitaudin määritys ei perustu pelkästään lääketieteeseen, vaan siihen liittyy lainsäädännöllisiä perusteita.

Työperäiset sairaudet ovat sairauksia, joiden synnyllä on syy-yhteys työhön. Niihin sisältyvät ammattitautien lisäksi sairaudet, joiden pääasiallinen aiheuttaja ei ole työssä oleva tekijä.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2019)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 6.5.2021