suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Ammattikorkeakoulussa opiskelevien terveystarkastukset

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelijoilla on mahdollisuus täyttää sähköinen terveyskysely, jonka perusteella arvioidaan terveystarkastuksen tarve ja kiireellisyys. Terveydenhoitajan tekemää terveystarkastusta tarjotaan kaikille 1. vuoden ammattikorkeakoulussa opiskeleville. Osa opiskelijoista kutsutaan henkilökohtaisesti tarkastukseen terveyskyselylomakkeen tai sähköisesti lähetetyn terveyskyselyn perusteella.

Palvelussa tarjotaan apua niille, jotka joutuvat opiskeluaikanaan alttiiksi erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttaville tekijöille, jotka kaipaavat ohjausta eteenpäin terveysongelmien selvittämiseksi tai hoitamiseksi sekä niille, jotka hyötyisivät terveydenhuollon

interventiosta riskikäyttäytymisen tai epäterveellisten terveystottumusten vuoksi.

Ammattikorkeakoulussa opiskeleville varataan aika lääkärin vastaanotolle terveydenhoitajan arvion perusteella.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu vantaalaisille ammattikorkeakoululaisille.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Ammatillisen koulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Opiskelijahuollon järjestämisestä ovat vastuussa oppilaitos ja sen sijaintipaikkakunta. Ne järjestävät opiskelijahuollon kaikille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille riippumatta siitä, minkä kunnan asukkaita nämä ovat.

Erityistä tukea tarvitsevat sekä eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevat opiskelijat otetaan opiskelijahuollossa erityisesti huomioon.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 17.1.2021