suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Helsingin kaupunki

Ammattikorkeakoulussa opiskelevien terveystarkastukset

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelijoilla on mahdollisuus täyttää sähköinen terveyskysely, jonka perusteella arvioidaan terveystarkastuksen tarve ja kiireellisyys. Terveydenhoitajan tekemää terveystarkastusta tarjotaan kaikille 1. vuoden ammattikorkeakoulussa opiskeleville. Osa opiskelijoista kutsutaan henkilökohtaisesti tarkastukseen terveyskyselylomakkeen tai sähköisesti lähetetyn terveyskyselyn perusteella.

Terveyskyselyn perusteella terveystarkastukseen kutsutaan opiskelijat, jotka

ovat terveyskyselyssä vastanneet haluavansa osallistua opiskeluterveydenhuollossa tehtävään terveystarkastukseen

joutuvat opiskeluaikanaan alttiiksi erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttaville tekijöille

terveyskyselyn perusteella tarvitsevat terveydenhuollon ammattihenkilön

apua tai ohjausta eteenpäin terveysongelmien selvittämiseksi tai hoitamiseksi

terveyskyselyn perusteella arvioiden hyötyisivät terveydenhuollon

interventiosta riskikäyttäytymisen tai epäterveellisten terveystottumusten

vuoksi tai muiden terveysriskien vuoksi

Opiskeluterveydenhuollon terveystarkastuksia varten tilataan tarvittaessa aiemmat terveystiedot.

Ammattikorkeakoulussa opiskeleville varataan aika lääkärin vastaanotolle terveydenhoitajan arvion perusteella. Erityisesti otetaan huomioon opiskelijat, joilla on tulevaan ammattiin vaikuttavia terveysriskejä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmat, opiskelukykyyn vaikuttava lääkitys, fyysiset rajoitukset ja allergiat tai ihottumat.

Kenelle ja millä ehdoin

Opiskelijat

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Ammatillisen koulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Opiskelijahuollon järjestämisestä ovat vastuussa oppilaitos ja sen sijaintipaikkakunta. Ne järjestävät opiskelijahuollon kaikille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille riippumatta siitä, minkä kunnan asukkaita nämä ovat.

Erityistä tukea tarvitsevat sekä eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevat opiskelijat otetaan opiskelijahuollossa erityisesti huomioon.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaHelsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Helsingin kaupunki
Päivitetty: 25.9.2020